Nyheter

Smittesituasjonen bedres i Stavanger

Etter lang tid med høyt smittetrykk i Stavanger er smitten omsider på vei ned. Helsesjef Runar Johannessen opplyser om at det har vært en bedring i smittesituasjonen de siste ukene.

– Vi ser at smitten går nedover, sier Johannessen. Sammen med direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, holdt han en presentasjon for politikerne i kommunalutvalget tirsdag morgen.

– Det er likevel Stavanger som har hatt det største trykket på Nord-Jæren de siste to ukene, og vi ser fortsatt at det sprer seg til andre kommuner, sier helsesjefen og legger til at smittetrykket i regionen har falt til 82. Stavanger følger etter, og er på rundt 100 per nå.

I uke 15 var det rundt 218 positive smittetilfeller i Stavanger. I uke 16 var tallet 105, mens det i forrige uke var 40. Det mener Johannessen er et godt fall.

Han forteller at rundt tolv prosent av tilfellene i Stavanger har ukjent smittekilde. Johannessen har gått gjennom tilfellene, og har funnet ut at et par av dem stammer fra familier med mange kontaktflater. Kommunen går bredt ut, og ved noen tilfeller kan de ved en senere anledning finne smittekilden.

Bekymret for skoleelevene

Helsesjefen synes det er en utfordring at det fortsatt nesten daglig er skoleklasser som blir berørt av smitte – selv om tallene er lave.

– Det har ikke store konsekvenser når vi har rødt nivå i skolene, for da går gruppene i karantene, og det bremses fort. Jeg er likevel litt bekymret, for hvis smitten blir lavere vil det være en byrde for barna å ha rødt nivå, sier Johannessen før han fortsetter:

– Det er snakk om balanse, for så fort man åpner for større kontaktflater på skolene, havner ofte flere klasser i karantene. Det er også en byrde for barna.

Mandag kveld kunne Stavanger og Sandnes kommune melde om at det hadde blitt registrert seks smittetilfeller hos russen på Nord-Jæren. Johannessen sier at alle som har vært på russefeiring i helgen oppfordres til å teste seg i løpet av noen dager, og at kommunene må være forberedt på en oppsving i antall tester i denne perioden.

– Dette vil fortelle oss hvor omfattende denne situasjonen er, sier han og legger til at det enn så lenge vil være vanskelig å gi en sterk faglig anbefaling før de vet hvor mange det dreier seg om.

– Det vil ta noen dager før kommunen har det, sier Johannessen.

Vil vaksinere gjennom hele sommeren

Eli Karin Fosse sier at Stavanger kommune får 4680 vaksinedoser denne uken, og 4212 doser neste uke.

– 33.700 innbyggere er vaksinert med første dose. Dette gjelder blant annet 92,8 prosent av de over 85 år, 96,9 prosent av de mellom 75 og 84 år, og 90,4 prosent av de mellom 65 og 74 år. Det er veldig god oppslutning, og vi håper det fortsetter slik når vi jobber oss nedover i aldersgruppene, sier hun.

Kommunen har fått omtrent 57.000 registreringer fra innbyggere som ønsker å vaksinere seg. I aldersspennet 18–64 år er det registrert 4903 personer med underliggende sykdommer. Med tanke på det kommunen ventet når det kommer til sykelighet i befolkningen, er ikke tallet særlig høyt ifølge Fosse.

– Det har vært spørsmål om folk kommer til å jukse og registrere seg med en sykdom de ikke har, men slik ser det altså ikke ut per nå, sier hun.

Mandag formiddag skal gruppe seks, innbyggere i alderen 45–54 år med underliggende sykdom, starte vaksineringen.

– Fra uke 20 kan vi være klare til å begynne på resten av befolkningen – først de mellom 55 og 64 år, sier Fosse.

I helgen kom Folkehelseinstituttet (FHI) med nye retningslinjer, og når Stavanger kommune er klare til å begynne på gruppe åtte, de mellom 55 og 64 år, skal det gås over til tolv ukers intervaller mellom de to vaksinedosene.

– Det betyr at vi vil holde på med vaksinering av dose én gjennom hele sommeren, og vi vil være i slutten av august før vi begynner med vaksineringen av dose to, sier hun. Dette tidsintervallet gjelder også de resterende gruppene.

Kommunen har registrert at når de kaller inn innbyggerne til dose to, er det flere innbyggere som melder at de ikke kan og at tidspunktet ikke passer. Fosser forteller at kommunen ikke har mulighet til å tilpasse tidspunktet til alle som skal ha vaksine i en slik situasjon som vi er i nå.

– Vi oppfordrer derfor folk til å ta imot den timen de får når de skal komme inn og få dose to. Det samme vil selvfølgelig gjelde de som skal få dose én i løpet av sommeren, sier hun.

– FHI har signalisert at fra og med nå og fram til uke 21, så vil vi få omtrent like mange doser som vi har fått de siste ukene. I uke 22–26 øker leveransen til Norge til 350.000 doser per uke, og Stavanger vil antakelig få et sted mellom 8000 og 9000 doser. Vi kan dermed vaksinere mange i ukene framover, og blir nødt til å vaksinere med full kraft i hele juni, juli og august, legger Fosse til.