Nyheter

- Faller inn i tradisjonelle kjønnsmønster

I dag er det 106 år siden kvinnedagen ble markert for første gang i Norge. Årets dag blir noe annerledes, med digital markering fra Byparken. At pandemien påvirker likestillingen er hevet over enhver tvil.

Årets kvinnedag tar for seg paroler om samtykkelov, likestilling av turnus- og skiftarbeid og å fjerne nemndene for selvbestemt abort. Årets utgave av Kvinnedagen markeres digitalt. Likevel kan opp til 200 være fysisk til stede, de som ønsker må registrere seg med 8. marskomiteen i Stavanger.

Nå tar flere kvinner høyere utdanning, og flere kvinner får lederjobber i næringslivet. Flere menn er mer hjemme, godt hjulpet av foreldrepermisjonen. Samfunnet beveger seg framover, men det stilles spørsmål ved hastigheten.

Ingvil Hellstrand er førsteamanuensis i kjønnsstudier ved UiS, hun sier at den internasjonale solidariteten står høyt i dag.

– I Norge ser vi at pandemien rammer menn og kvinner ulikt, når vi har vært hjemme under nedstenging er det mange som faller tilbake til tradisjonelle kjønnsmønster, sier Hellstrand til RA.

Roser delt foreldrepermisjon

– Hva er det som har vært for dårlig med utviklingen i det siste?

– Det kunne ha vært et betydelig tilbakeslag for likestillingen i Norge dersom KrF hadde fått gjennomslag for sitt forslag om reservasjonsrett mot abort for fastleger. Heldigvis var det rekordoppslutning i 8. mars togene dette året, noe som viser at det å sikre kvinners grunnleggende rettigheter står sterkt blant både vanlige kvinner og menn som et viktig premiss i velferdsstaten.

– Ellers handler det om sosiale medier, hvor vi ser økt hets og trakassering, dette er det grunn til å være bekymret for. Vi vet lite om mekanismene og det mangler regulering, her er det trolig store mørketall, sier Hellstrand.

Hva er det som har vært bra med utviklingen i det siste?

Langt flere kvinner tar høyere utdanning, og bidrar på den måten til å utjevne arbeidsmarkedet. Samfunnet har endret seg enormt bare de siste 40 årene med tanke på like muligheter for kvinner og menn. Farsrollen og mannsrollen er i stadig endring. Kvinner har i lang tid ønsket at arbeidsbyrden i hjemmet skal deles likt, og her ser vi at menn nå bidrar mer. Fedrepermisjonen bidrar til at menn har mulighet til å være mer tilstede i hjemmesfæren. Også blir jeg veldig glad når jeg leser kronikker fra unge kvinner som setter på lys på likestilling, forteller Hellstrand.

Du er framtiden.

—  Ingvil Førland Hellstrand

Vil gjerne være optimist

Hvordan vil utviklingen se ut framover?

Jeg vil gjerne være optimistisk. På mange måter synes jeg det går framover med tanke på kjønnsbalanse og mer aksept for kjønnsmangfold. Samtidig er debatten bekymringsverdig, med polariserende retorikk, hat, trakassering og sjikane. Mange peker på at debattklimaet har endret seg, det er nok ikke bra for verken feminismen eller likestillingen. Internasjonalt er jeg ikke like håpefull. Norge har muligheten til å gå fram som et eksempel, den nordiske likestillingen er jo berømt. Dessverre blir dette ofte brukt som at “alt er i orden”. Så vi må være villige til å forhandle med våre egne fordommer og forestillinger, understreker Hellstrand.

Hva ville du sagt til unge kvinner i dag?

Dette er en dag hvor vi kan sette dagsorden. Dine kampsaker og hva akkurat du mener er viktig. Du er framtiden, sier Hellstrand.Mer fra Dagsavisen