Nyheter

Vil ha batteribedrift på Hanasand

Stavanger kommune jobber med søknad.

På fredag skrev RA at Equinor, Panasonic og Hydro skal danne en batteribedrift, og inviterer norske kommuner og regioner til kamp om lokalisering.

Stavanger kommune har allerede en prosjektgruppe som jobber med dette. Gruppen ble satt ned etter at ordfører Kari Nessa Nordtun og næringssjef Anne Woie hadde et møte med Lindanger Maskin 17. desember. Møtet handlet om å skape aktivitet og arbeidsplasser på Hanasand.

– Dette arbeidet ble ytterligere aktualisert da næringsavdelingen i kommunen fanget opp planene til Equinor, Panasonic og Hydro, forklarer Nessa Nordtun til RA.

Ordføreren mener det er viktig å jobbe for å få batterifabrikken til vår regionen fordi det kan skape mye arbeidsplasser isolert sett, men også fordi ringvirkningene for øvrig vil være store.

– Det er mye høykompetanse-arbeidsplasser, men også synergier mot andre bransjer. Blant annet kan et slikt anlegg generere overskuddsvarme som kan brukes i den omfattende matproduksjonen i området.

LES OGSÅ: – Vi må gripe muligheten

Inkluderer flere

– Hvor langt har dere kommet i arbeidet? 

– Status er at søknad er under utarbeidelse. Det jobbes nå fra alle aktører i utvalget med å konkretisere prosjektet på Hanasand best mulig, og få gjort nødvendige avklaringer på tomtemuligheter og ikke minst energitilførsel. Det gjøres ved å inkludere enda flere aktører, blant annet har Lyse, Stavanger Havn og New Kaupang en sentral rolle sammen med næringsavdelingen i kommunen.

Søknaden skal sendes inn 28. januar.

– Vi har bygget opp næringsavdelingen i kommunen både i størrelse og kompetanse. Det har vært avgjørende for at vi har fanget opp dette, og var kommet langt i arbeidet da interpellasjonen ble fremmet, sier Nessa Nordtun.
Hun mener 2000 nye arbeidsplasser, som prosjektvinneren sikrer regionen, ville vært fantastisk viktig.

– At det også er mye høykompetansejobber ville også fått ringvirkninger på mange andre områder, blant annet for universitetet. I tillegg til at det ville redusere klimaavtrykket til tomatproduksjonens drivhus, sier ordføreren.

Mer fra Dagsavisen