Nyheter

Dagligvarebutikk gikk konkurs

Det var Phan Thai AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Phan Thai AS har solgt asiatiske dagligvarer i Gjerdeveien i Sandnes.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 575.485 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 15.000 kroner.

Butikken omsatte for litt over 2,4 millioner kroner i 2019.

LES OGSÅ: Klesfirma gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 19. februar.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

LES OGSÅ: Ble slått konkurs – hadde lånt penger av kona