Ble slått konkurs – hadde lånt penger av kona

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 60-årene ble slått konkurs. 

Bakgrunnen for det var et krav på 1.098.361 kroner i skyldig skatt og moms.

Mannen har drevet et entreprenørfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak. 

I Jæren tingrett erkjente mannen at han skyldte det aktuelle beløpet – og at hans eiendeler vesentlig består av ting han har lånt av kona – og som hun har pant i. 

Han forklarte også at han var usikker på den totale gjeldens størrelse.   

Entreprenørfirmaet har hatt fem ansatte.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at skyldneren hadde erkjent å være insolvent – og at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. februar.

LES OGSÅ: Budfirma slått konkurs – klarte å få 973.453 kroner i gjeld uten å vite om det

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs av skatteinnkreveren