Nyheter

Gravemaskinfirma gikk konkurs

Slutt for firma som har drevet med grunnarbeid.

Det var G-9 Anleggspartner AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 70.000 kroner og at selskapet ikke har aktiva av noe slag.

G-9 Anleggspartner AS har holdt til i Sandnes og har drevet med grunnarbeid.

Firmaet omsatte i 2018 for 481.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 354.000 kroner.

LES OGSÅ: Bilfirma ble slått konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 7. januar neste år.

LES OGSÅ: Landhandel gikk konkurs

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs