Nyheter

Kan bli streik: – Leger har også behov for fritid, hvile og å se barna sine

Arbeidsmengden til fastlegene er uforsvarlig, mener hovedtillitsvalgt.

Natt til torsdag ble det brudd i legemeglingen, noe som fører til at det kan bli legestreik i hele landet fra 26. oktober.

– Uenigheten går ut på hvor mye legevaktarbeid en lege kan bli pålagt i tillegg til fastlegejobben sin. I dag kan fastleger bli pålagt en ubegrenset mengde vakter på legevakten, og det er det som er utfordringen, sier Peter Christersson.

Han er fastlege og sitter i styret til Allmennlegeforeningen, i tillegg til at han er hovedtillitsvalgt for legene i Stavanger kommune. Han tror mange ikke er klar over at fastleger, i tillegg til den vanlige arbeidstiden på legekontorene, også må jobbe på legevakten. Disse vaktene kommer da på toppen av den normale arbeidstiden, og ifølge Christersson er det ikke noe tak på hvor mange vakter en fastlege kan bli pålagt å ta. Det er her legene ønsker en endring, ved å sette et tak på antall timer i uken.

– I en tidsbruksundersøkelse gjennomført av helsedirektoratet kom det fram at de legene som jobber legevakt jobber i snitt 70 timer i uken. Å jobbe 70 timer i snitt hver eneste uke er ikke gunstig, for en blir jo utslitt. I små kommuner kom det fram at ti prosent av legene jobber 120 timer i uken, og da er det ikke mange timer igjen av døgnet. Vi er også bekymret for at det kan gå utover pasientsikkerheten. En sliten lege vil sannsynligvis ikke være en like god lege som en opplagt en, sier Christersson til RA.

LES OGSÅ: Streikerekord: – Ikke en rekord man vil ha (+)

Eneste virkemiddel

Natt til torsdag ble det brudd i forhandlingen om særavtale, som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger. Bruddet mellom Legeforeningen/Akademikerne og KS kan ramme kommunale legevakter i hele landet i ukene framover, skriver NTB, og opplyser at Legeforeningen forbereder seg på streik fra 26. oktober.

– Hvordan vil en eventuell streik påvirke pasientene? 

– Vår jobb handler jo om pasientene. Hvis en er i streik er det pasienter som ikke vil få de tjenestene som den streikende legen kunne gitt. Det er veldig beklagelig, for det er jo ikke pasientene vi ønsker å ramme. Men når det ikke går an å komme til enighet er streik det eneste virkemiddelet, sier Christersson.

LES OGSÅ: Folken er hardt rammet av korona: – Det er en slags sakte pining (+)

Uforsvarlig arbeidsmengde

Selv har han fritak fra legevaktene på grunn av oppgavene som tillitsvalgt, men han har vært med i ordningen tidligere.

– Det er veldig slitsomt, for du går fra en full arbeidsdag på kontoret og videre inn på legevakten. Leger har også behov for fritid, hvile, og å se barna og partneren, sier Christersson til RA.

Han sier legene ikke ønsker å kvitte seg med legevaktordningen, men at de ønsker en reduksjon av arbeidsmengden.

– Når legevakten kommer på toppen av alt mener vi det er uforsvarlig, sier han.

– Hvis man jobber 70 eller 120 timer i uken er jo sjansen stor for at man til slutt blir helt utslitt?

– Ja, det er en relevant problemstilling. Vi ser at dette er en viktig faktor i at vi ikke får rekruttert nok leger til å bli fastleger. De unge sier de ikke vil bli fastleger fordi de anser arbeidstiden som uforsvarlig. Og da har du plutselig et enda større problem, sier Christersson.

Mer fra Dagsavisen