Nyheter

Byggefirma slått konkurs

Betalte ikke momsgjelden.

Det var byggefirmaet GTA Drift AS som ble begjært konkurs av Skatteetaten.

Bakgrunnen for det var et krav på 126.660 kroner i skyldig moms, renter og gebyr.

GTA Drift AS har holdt til i Sandnes og omsatte i 2019 for 757 kroner.

Firmaet fikk samme år et resultat før skatt på 119.000 kroner.

Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Retten kom også til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Jæren tingrett kom også til at betalingsproblemene ikke er midlertidige og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. oktober i år.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Kaffefirma gikk konkurs