Nyheter

Kvinne valgte å svindle Nav – fikk covid-rabatt

Kvinnen sørget for å få utbetalt penger hun ikke hadde krav på.

I perioden fra 8. januar til 18. mars 2018 sendte den 49 år gamle kvinnen meldekort til Nav der hun unnlot å føre timer for arbeidet hun gjorde for et firma i Tananger.

På denne måten fikk hun utbetalt 68.350 kroner som hun ikke hadde krav på.

49-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at kvinnen ble dømt til 30 timer samfunnsstraff.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt svært gammel, at den var berammet i mars i år og at den ble avlyst på grunn av covid-19.

Dermed kom retten til at kvinnen skulle dømmes til betinget fengsel i 24 dager.

LES OGSÅ: Valgte å svindle Nav for tredje gang

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav