Nyheter

Kaffefirma gikk konkurs

Firmaet klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Norsk Kaffe AS som har vært i Stavanger tingrett og begjært oppbud.

Norsk Kaffe AS har holdt til på Auglendsveien i Stavanger og omsatte i 2019 for litt over 9,7 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på litt over 2,6 millioner kroner.

Norsk Kaffe AS er på proff.no registrert med åtte ansatte.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Rådgivningsfirma gikk konkurs

Stavanger tingrett kom også til selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 6. november.

LES OGSÅ: Gatekjøkken gikk konkurs

LES OGSÅ: Bobilforhandler gikk konkurs