Nyheter

Gjennombrudd i brystkreftforskning ved SUS

Forskere ved Stavanger universitetssykehus har gjort viktig funn i brystkreftforskningen.

I 2011 startet forskningsprosjektet, som førte til gjennombruddet i 2019. Gjennombruddet dreier seg om at det er mulig å se spor i blodet av tilbakefall av brystkreft mellom seks til 12 måneder før pasienten får symptomer.

– Hvis man oppdager spor av tilbakefall så tidlig får vi et vindu til å kunne gi ny behandling. Vi mener det må være lettere å drepe kreftcellene mens de er små, kontra når de er så store at de gir symptomer, forklarer Håvard Søiland til RA. Han er professor og forsker i forskningsgruppe for brystkreft ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

På SUS er cirka 15 forskere involvert i prosjektet, som også har samarbeidspartnere på Haukeland universitetssykehus.

LES OGSÅ: Forskere ser på blåbær i jakten på demens-kur

600 kvinner dør i året

Brystkreft er den hyppigste sykdommen blant kvinner i Norge, og pasientene kan få tilbakefall opp til 25 år etterpå. Det er 3500 nye tilfeller i året, og det dør i underkant av 600 kvinner i året av sykdommen.

– Det er 600 for mange. Vi er ivrige på å finne ut om det går an å forbedre behandlingen i dag. Derfor forsker vi på oppfølgingen, forklarer professor Emiel Janssen.

Forskningsteamet på SUS og Haukeland har tatt blodprøver hver 6. måned i mange år av kvinner som har hatt brystkreft. Det er sånn de har klart å finne spor av tilbakefall av kreften mellom seks til 12 måneder før symptomene oppstår, forklarer molekylærbiolog Dr. Kjersti Tjensvoll, som gjorde oppdagelsen.

I dag tas det ingen blodprøver av brystkreftpasienten etter operasjon.

Forskerne tror utvikling av en ny test vil gi mer ro og bedre oppfølging med bedre tilpasset behandling, som i neste omgang bety lengre overlevelse og økt livskvalitet for alle som rammes av brystkreft.

LES OGSÅ: Skal forske på vikinger og bærekraft

– Kan vinne leveår

Tone Hoel Lende, avdelingssjef og bryst- og endokrinkirurg, mener funnet som har blitt gjort er kjempeviktig.

– Hvis man ved en blodprøve kan påvise kreftceller som et tidlig tegn på tilbakefall, før de metodene vi bruker per i dag kan vise det samme, vil vi kunne gi behandling på tidligere tidspunkt.   Det betyr at vi kanskje kan kurere brystkreften, eller i hvert fall vinne leveår – ved å gi behandling tidligere enn det vi kan per i dag, sier Hoel Lende til RA.

Hun er klar på at dette fortsatt krever mye forskning, og at det vil ta flere år før man kan si om dette er en metode som kan brukes i klinikken.

– Men det er et kjempeviktig funn som har satt oss på sporet av at dette kan bli en mulig metode i framtiden, sier Hoel Lende.

Forskergruppen undersøker også livskvaliteten til disse kvinnene som er behandlet for sin brystkreft. De følges opp i 10 år og da vil man de et mye bedre bilde av hvilke utfordringer disse kvinnene har etter endt behandling.

LES OGSÅ: UiS får 10 millioner til korona-forskning

Fakta om forskningsprosjektet

  • Håvard Søiland er professor i brystkreftkirurgi ved SUS og har forsket på brystkreft i over 15 år. Han er utdannet bioingeniør, lege, gynekolog og generell kirurg og bryst- og endokrin kirurg.

  • Søiland startet forskningsprosjektet Personalized Monitoring of Breast Cancer Patients (PerMoBreCan) – Analyse av sirkulerende markører for monitorering av brystkreft pasienter og tidlig deteksjon av systemisk tilbakefall. Mange forskere ved SUS er nå involvert i prosjektet.

  • Forskningsprosjektet startet opp i 2011, med etableringen av et regionalt Prospektivt bryst cancer biobank-prosjekt (PBCB) i samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og SUS.

  • Forskningsprosjektet har mottatt 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank våren 2020 og 500 000 fra Sparebankstiftelsen Time Hå.

  • Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner.

  • I 2018 fikk 3568 fikk kvinner brystkreft, og forekomsten er økende.

  • Moderne diagnostikk og behandling av brystkreft blir stadig bedre, og nesten alle brystkreftsvulster kan opereres bort. Kilde: SUS

Mer fra Dagsavisen