Nyheter

– Virker som det har blitt en slags demonstrasjonssak fra Ap

Flertallet vil bygge nye Vaulen skole på den gamle skoletomten. Venstres gruppeleder mener det er uforståelig og beklagelig.

– Når det skal bygges ny skole der den allerede er, vil det si at elevene enten må gå på skole på en byggeplass eller busses til en annen skole. Og det er det som er problemet – det er ingen annen skole i nærheten med nok plass. Det er jo derfor vi skal bygge en ny. Det vil bli veldig keitete og dumt for alle elevene på Vaulen.

Det sier Venstres gruppeleder Jan Erik Søndeland om at et stort politisk flertall ønsker å bygge nye Vaulen skole på den allerede eksisterende skoletomten, noe som er mot innstillingen til Kommunedirektøren om å bygge ny skole på COOP-tomten på Mariero.

Da RA snakket med MDGs Rune Askeland forrige uke sa han at flertallspartiene ønsker fortgang i saken fordi den allerede har dratt ut i lang tid.

– Det virker som om dette har blitt en slags demonstrasjonssak fra Arbeiderpartiet og MDG. Det virker til tider som de prøver å framstille det som om forrige flertall ikke hadde lyst å bygge ny skole, og at det er derfor det har tatt lang tid. Det er ingen som har vært imot å bygge ny skole, det har kun handlet om å finne best mulig løsning for elevene, sier Søndeland til RA.

LES OGSÅ: Se hvor de vil ha Vaulen skole (+)

Manglende forståelse

Søndeland mener det er uheldig dersom flertallet låser beslutningen om ny skole til eksisterende tomt, når en avklaring med COOP-tomten kunne vært innen rekkevidde til høsten.

– Det er beklagelig at det forhastes så mye helt på oppløpssiden. Vi kunne fått avklart kjøp før utgangen av året. Da kunne elevene fortsatt å gå på Vaulen skole helt fram til en ny moderne skole på Mariero sto innflytningsklar. Hvis flertallspartiene holder fast på sin beslutning i formannskapet i dag må kommunen i gang med en voldsom omprosjektering. Det er veldig uheldig, og jeg mener man burde gått videre på Kommunedirektørens anbefaling og tatt saken opp igjen innen tredje kvartal. Hadde vi ikke fått en avtale innen den tid kunne vi gått videre med den gamle tomten. Det flertallet nå gjør er derfor kritikkverdig etter Venstres syn, da det sender elevene inn i en uviss framtid, sier Søndeland.

LES OGSÅ: Lang utsettelse for tomt til Vaulen-elever (+)

Manglende forståelse

Da RA snakket med Dag Mossige (Ap) forrige uke sa han at begge alternativene, både å bygge på den eksisterende tomten og på COOP-tomten, vil koste kommunen omtrent 420 millioner kroner. Selv om tomten på Mariero har mer fleksibilitet, går politikerne for den eksisterende tomten på Vaulen.

– Vi ønsker likevel å kjøpe COOP-tomten, slik at vi en gang i framtiden kan ha mulighet til å bygge en annen skole der, sa Ap-politikeren.

Dette reagerer Søndeland på.

– Det er oppsiktsvekkende når de først har sagt de ikke vil bygge skole der. Kommunen har virkelig ikke flust av penger lenger, og det vet Mossige også. Vi har et presset budsjett, og at Ap sier de uansett vil kjøpe begge tomtene vitner om en litt manglende forståelse for den økonomiske situasjonen. Hvis de mener vi skal prioritere en halv milliard til kjøp av en tomt de ikke skal ha skole på, men noe udefinert annet, så er det noe som ikke henger på greip her, sier Søndeland.

– Vaulen skal få sin nye skole, men her sier Mossige at vi skal kjøpe to tomter, og at de som har mest behov for ny skole ikke får komme til den nye og beste tomten. Da får man en usikkerhet for elevene som må gå på skole på en byggeplass eller i brakker, når de heller kunne flyttet rett inn på en flunkende ny skole. De er i ferd med å ta en forhastet og feilaktig beslutning. Venstre ønsker ikke å ha ungene gjennom fire-fem år med byggekaos, sier Søndeland.

LES OGSÅ: Vaulen skole står foran avklaring, men mange spørsmål er uavklarte (+)

Bør gå i seg selv

Arbeiderpartiets gruppeleder, Dag Mossige, synes det er bemerkelsesverdig at Venstre ikke tar til seg informasjonen om at det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til COOP-tomten.

– Det er svært gode argumenter for en skole på Mariero, men Hinna trenger ny skole nå. Det er langt fra sikkert om vi får kjøpe tomten i det hele tatt. Vi eier den jo ikke i dag. Vi har advart om usikkerhet rundt tomten fra dag én, og det faktum at samtlige partier har snudd, bortsett fra Venstre, tyder kanskje på at det er Venstre som bør gå i seg selv, sier Mossige til RA som svar på kritikken fra Søndeland.

Mossige sier COOP-tomten vil bli et spørsmål om pris, men at Stavanger altfor mange ganger har vært på etterskudd med å skaffe tomter til skoler og barnehager.

– Dette skulle vært i gang for lenge siden. På grunn av nytt flertall kommer vi i gang nå, heller enn å hale saken utover flere år. Venstre står alene på stø kurs mot videre usikkerhet, sier Mossige.

Nyeste fra Dagsavisen.no: