Nyheter

Dekkbutikk gikk konkurs

Fredag var det slutt for en dekkbutikk.

Foto: Tore Bruland

Det var Viking Dekk AS som fredag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Viking Dekk har holdt til på Bekhuskaien i Stavanger og opplyste at den samlede gjelden er på 518.281 kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva har liten eller ingen verdi.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs

Stavanger tingrett kom også til at selskapets antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. juli.

LES OGSÅ: Outlet gikk konkurs

LES OGSÅ: Take away-sted og restaurant gikk konkurs