Nyheter

Sjelden gullgjenstand funnet på Utstein Gard

Stavanger Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger, mottar rundt 50–100 funn i året.

Bilde 1 av 3

Ved Utstein gard, like ved Utstein Kloster, ble det funnet en gjenstand fra eldre jernalder i 2015. Denne ble levert inn til Stavanger arkeologisk museum, Universitet i Stavanger.

I februar i år ble det klart at denne gjenstanden resulterte i en finnerlønn på 1700 kroner, som deles mellom finner og grunneier.

– Vi har ventet med å sende forslag til finnerlønn nå fordi Riksantikvaren la fram nye forskrift for finnerlønn i fjor etter flere års arbeid, forklarer Arne Johan Nærøy, førsteamanuensis ved Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger til RA.

Gjenstanden som ble funnet med metalldetektor på Utstein er en «betalingsring» av gull.

I søknaden om finnerlønn kommer det fram at betalingsringer av gull er en sjelden forekomst i Rogaland, og at funnet er kulturhistorisk interessant.

– En betalingsring av gull er en 5 mm tykk streng som er rullet sammen til en ring i en eller flere vindinger. De var i bruk i eldre jernalder i folkevandringstid, og blir som oftest funnet i rike mannsgraver eller som nedlagte offer eller depotfunn. De kan på mange måter knyttes til et øvre sosialt og politisk sjikt i folkevandringstidssamfunnet, sier Nærøy.

Ringene av gull hadde flere bruksområder. De ble trolig brukt både som verdimåler og som råstoffbarrer, ifølge Nærøy.

– I et samfunn uten mynter som felles verdimål fungerte gullvekten godt i forbindelse med handel men også som et verdimål når det ble utstedt bøter, forklarer han.

Det har blitt gjort et tilsvarende funn, i samme område, der hele ringen var bevart i 2010.

– Sammen med et femtitalls funn av forskjellige gjenstander som draktspenner, mynter, ringer og nøkler fra jernalder og middelalder viser de den aktiviteten og posisjonen Utstein Kloster har hatt. Betalingsringene av gull er også mange hundre år eldre enn klosteret og viser at bosettingen går langt tilbake i tid, sier Nærøy.

LES OGSÅ: Nav: 31.000 varsler fra bedrifter i Rogaland

700 gjenstander

Den vesle ringen av gull som ble funnet på Utstein er ett funn av godt og vel 700 gjenstander som i de siste årene er levert inn til Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune fra metalldetektorsøk, ifølge Nærøy.

– Siden 2003 har Arkeologisk museum mottatt over 700 funn fra metalldetektorsøk og tida etter 2007 er det levert inn et sted mellom 50 til 100 funn per år. I tillegg til disse funnene av metall er det også levert inn funn fra steinalder som økser flint og andre bergarter men disse er det bare noen få av, sier Nærøy.

Han påpeker at funnene representerer mye ny kunnskap og er funnet på steder som i liten grad blir undersøkt av arkeologer.

– Mange av funnen er gjort i metallsøkernes hjemkommuner eller nabokommuner som derfor blir godt representert med funn. Det er mange slags gjenstander som blir funnet ved metalldetektorsøk, som beslag, draktspenner, mynter, ringer, segl, spinnehjul, vektlodd og økser for å nevne de viktigste.

LES OGSÅ: Får treningshjelp via mobil: – Et godt alternativ i disse dager

Utstilling på gården

Inger Lise Aarrestad Rettedal driver Utstein gard, også kalt klostergarden. Hun understreker at det ikke er anledning for privatpersoner å gjøre søk hos oss på Utstein.

– Vi har en avtale med Rygene Detektorklubb om søk på vår eiendom. De er seriøse og redelige. De er opptatt av å gjøre funnene, men leverer alt de finner fra før reformasjonen til Arkeologisk Museum og de øvrige funnene er i forvaring på garden, sier hun til RA.

–  Vi har planer med detektorklubben om å lage en utstilling av disse i gardsutsalget ved anledning, hvor historien knyttet til funnene og tidsperiodene de stammer fra kan fremvises. Det er ulike typer funn som blir gjort, alt fra ringer til elementer fra gryter, sier Aarrestad Rettedal.

LES OGSÅ: Regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer

Fakta om funnet

  • Gjenstanden av gull ble funnet på Utstein gard, like ved Utstein Kloster i 2015.
  • Gjenstanden er trolig fra eldre jernalder.
  • Gjenstanden er en betalingsring av gull. Funnet er et lite fragment på 5,4 gram og er ikke en fullstendig ring. Gullringen har merker etter at det er klipt av i små biter.
  • Det er grunn til å tro at dette kanskje er en bortkommet bit av råstoff til smykkeproduksjon.
  • Det er gjort tilsvarende funn der hele ringen var bevart i 2010, i samme område.
  • Betalingsringene av gull er flere hundre år eldre enn klosteret.

Kilde: Stavanger Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger

Nyeste fra Dagsavisen.no: