Nyheter

– Metropolis hører hjemme på Nytorget

Under dagens møte i Utvalg for miljø og utbygging ble det vedtatt at Metropolis skal få lov til å bli på Nytorget hvis de ønsker det.

For å komme videre med utvikling av Nytorget, må det avklares hvilke funksjoner Stavanger kommune ønsker å løse i utbyggingsområdene inntil torget. Dette gjelder spesielt lokalisering av Ungdom og fritid og Metropolis, som begge holder til i det gamle politikammeret. Dersom det gamle politikammeret skal utvikles i tråd med vinnerutkastet, må både Ungdom og fritid og Metropolis få en annen lokalisering på torget.

Under onsdagens møte i Utvalg for miljø og utbygging ble det blant annet enstemmig vedtatt at Metropolis skal få lov til å bli på Nytorget om de ønsker det.

LES OGSÅ: Metropolis-saken: Rapperen Tore Pang raser mot politikerne

Nestleder i utvalget, Linda Krüger (Ap), fremmet tre forslag på vegne av partiet, og de lød som følgende;

  1. «Utvalget ber om at kommunedirektøren snarest, og innen at saken kommer til behandling i FSK i sluttet av måneden, oppretter kontakt med Metropolis for å innhente informasjon om deres behov og ønsker for videre lokasjon. Utvalget ber om at Metropolis sikres kontinuitet mtp lokaliteter i tilknytning Nytorget. Det er svært lite ønskelig at Metropolis må flyttes for så å returneres til Nytorget».
  2. «Det forutsettes at Metropolis er involvert gjennom hele prosessen frem til at et nytt Ungdomskulturhus står ferdig. Når det inviteres til workshop regnes Metropolis som en naturlig deltaker. I prosessen der rehabilitering av Jugendhuset skal planlegges skal Metropolis høres og være delaktige i lokasjon underveis i rehabiliteringen, og etterpå. Er Metropolis av den oppfatning at et rehabilitert Jugendhus ikke egner seg for deres tilbud regner utvalget med at dette hensyntas i det videre arbeid».
  3. «Rogaland kunstsenter regnes som en naturlig instans å involvere i en workshop. Kommunedirektøren oppfordres til å inkludere Rogaland kunstsenter i det videre arbeid».

DEBATT: Høyre bør ikke avfeie ungdommens bekymring for Metropolis som hysteri

– Metropolis er viktig, og det er i dag mye usikkerhet blant dem som bruker det. De skal ikke føle på denne utryggheten, sier Krüger til RA.

– De har vært tydelige på at de ønsker å bli på Nytorget, og jeg mener at de hører hjemme der, legger hun til.

LES OGSÅ: Enighet om Gamlingen

Frp er uenige

Selv om politikerne er enige om mye i denne saken, er Frp uenige i Ap sitt forslag om at Rogaland kunstsenter skal bli hørt dersom de ønsker tilhold på Nytorget.

– Vi tror det er mer tjenelig dersom de er plassert et annet sted enn på Nytorget. Dette har ikke vært tiltenkt tidligere, sier Leif Arne Moi Nilsen (FrP) til RA.

LES OGSÅ: Slik kan Nytorget bli seende ut

– Vi har ikke noe imot dem, men vi tror at kunstsenteret kan finne andre gode steder å oppholde seg, legger han til.

Krüger gleder seg over at det endelig skjer noe i saken om Nytorget.

– Dette har dratt ut i lang tid, og det har ikke skjedd noen ting. Nå er det kjekt å kunne si at det skjer noe, sier Ap-politikeren.

I saksframlegget kommer det fram at det er et mål at Nytorget skal være ferdig opparbeidet til byens jubileum i 2025.

Nyeste fra Dagsavisen.no: