Nyheter

Forskere knytter byparker til bedre mental helse

Forskning.no omtaler to nye studier som antyder at tilgangen på grønne områder i byen kan påvirke både helsa og humøret.

«Det finnes det mye forskning som antyder at folk har behov for natur. Studier har for eksempel vist at det å være i grønne omgivelser er koblet til mindre stress og depresjon, mer lykkefølelse, skjerpet oppmerksomhet og bedre helse» skriver forskning.no

To ferske sutdier forsterker teorien om at grønt områder og lykkefølelse er tett knyttet sammen.

Den ene studien er utført av Victoria Houlden og hennes kollegaer ved Newcastle University. De har undersøkt om nærhet til grønne områder har noe å si for mentalt velvære.

«Forskerne brukte data fra ulike kartlegginger av bosted og mental helse hos over 25 000 personer i London. Resultatet viste at tilfredshet med livet, og følelsen av lykke og verd økte jo større grøntområder som fantes innen 300 meter fra bostedet. Tendensen så ikke ut til å skyldes faktorer som sykdom, levestandard, økonomi eller sosial status» skriver forskning.no

Brukte twitter i forskningen

Aaron J. Schwartz og hans medarbeidere ved University of Vermont står bak den andre studien, som er gjennomført med hjelp av twitter. Forskerne brukte en lang liste over ord til å analysere det følelsesmessige innholdet i twittermeldinger som ble sendt ut i San Fransisco mellom 19. mai og 2. august i 2016.

Siden meldingene merkes med sendested, kunne de se om følelsene i meldingene var annerledes når personene var i en av byens parker, sammenlignet med før og etterpå.

«Det viste seg altså at tweetene som ble sendt fra parken var vesentlig gladere enn meldingene før og etter. Ord som «vakkert» og «gøy» ble oftere brukt i parken, mens «nei» og «kan ikke» og var mindre i bruk. Den gode stemningen fra parken så ut til å holde seg i en time eller to etter besøket,» skriver forskning.no

Mer fra Dagsavisen