Nyheter

Kommunen ber firma fjerne alle elsparkesyklene sine fra byen

Firmaet Ryde Technology utplasserte i helgen 100 sparkesykler for utleie i Stavanger, uten kommunens tillatelse. Nå har de fått frist innen klokken 12 i dag til å fjerne samtlige.

Mandag fikk firmaet Ryde Technology beskjed om å fjerne alle sine elektriske sparkesykler, opplyser park- og veisjef i Stavanger kommune, Torgeir Sørensen, til RA mandag formiddag.

«Denne virksomheten må avsluttes umiddelbart, og jeg forutsetter at alle deres sykler er borte fra kommunal gategrunn innen kl. 12.00 i dag. Etter det vil det bli bestilt fortløpende bortrydding av el-sparkesyklene», heter det i e-posten som park- og veisjefen sendte til firmaet mandag morgen.

Bakgrunnen for pålegget er at Ryde natt til lørdag utplasserte 100 elektriske sparkesykler for utleie rundt om i Stavanger. Dette har de ikke lov til, ifølge kommunen. Ryde har nemlig ingen avtale med kommunen om salg og utleie fra kommunal grunn, skrev RA i helgen.

Ifølge kommunen er utplasseringen av utleiesyklene i strid med vedtaket som ble fattet i kommunalstyret for miljø og utbygging 29. august. Da ble det bestemt at kommunen skal tillate utleie av sparkesykler, men at firma som skal leie ut sparkesykler fra kommunal grunn først må inngå avtale med kommunen og skal betale leie, på lik linje med andre som driver næringsvirksomhet på kommunens arealer. KMU vil imidlertid ha regelverk og avtaler på plass før slike sykler leies ut i kommunens uterom.

Et regelverk for utleieordningen skal vedtas av KMU 24. september.

Venter på juridisk avklaring

Klokken 12 har firmaet foreløpig ikke tatt stilling til om de vil etterkomme kommunens pålegg.

– Vi vil følge våre juristers anbefaling. De er på saken, sier Johan Olovsson i Ryde.

Han tviler imidlertid på at kommunen har loven i hånd når de nekter dem sparkesykkel-utleie. Det er Advokatfirmaet Ræder AS som står for Rydes juridiske bistand. På vegne av firmaet har de vurdert  lovligheten rundt utleie av elektriske sparkesykler.

– De har konkludert med at det i dagens lovverk ikke finnes hjemmel for å begrense eller ikke tillate en slik virksomhet på kommunalt nivå, hevder Olovsson.

Han påstår at de har sendt denne dokumentasjonen til kommunen, og mener at de ikke har kommet med dokumentasjon som motsier dette.

Litt over klokken 12 kan park- og veisjefen bekrefte at vedtaket står ved lag. 

– Vi fjerner syklene og behandler dem som hittegods dersom de ikke følger pålegget, sier  han.

– Forundret over at de trosset vedtaket

Lørdag gikk kommunen ut på sin egen nettside hvor de viser til kommunens Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom. Der går det fram at aktører som vil drive salg eller utleie fra kommunal grunn må ha avtale med kommunen og skal betale leie for arealene de bruker.

– Vi har hatt svært god dialog med andre utleiefirma, som har sagt de vil respektere kommunens bestemmelser før de eventuelt får sette ut utleiesykler. Firmaet som nå har satt ut sparkesykler var, som den eneste aktøren, til stede på møtet i KMU og fikk med seg vedtaket der, uttalte park- og veisjefen.

– Derfor er vi noe forundret over at de trosset vedtaket og reglene for salg og utleie i byens offentlige uterom.

Tok saken i egne hender

Ifølge Aftenbladet valgte kommunen å fjerne 30 av sparkesyklene til Ryde i helgen. Sørensen kunne fortelle at kommunen ga firmaet gjentatte henstillinger om å rydde vekk syklene selv. Da dette ikke ble gjort, tok kommunen selv grep og låste syklene inn i en bod.

– Vi har ingen interesse av å ta el-sparkesyklene som er utleid og er ute i trafikken. Vi er ikke imot sparkesykler. Men de kan ikke stå på torg og uteområder, til kommersiell utleie, uten en avtale med kommunen, uttalte Sørensen til avisen. 

Sørensen skriver i en tekstmelding til  RA mandag at de vil ha et møte med alle aktuelle utleie-leverandører etter at kommunalstyret har fastsatt de endelige reglene.

– Får pelle seg vekk

Per A. Thorbjørnsen er leder for kommunalstyret for miljø og bytuvikling (KMU). Han reagerer sterkt på Rydes utplassering av sparkesykler i byen.

– Da jeg hadde ærender i byen i helgen så jeg sparkesykler som enten var midlertidig parkert eller lå henslengt. De stoppet jo folks ferdsel. For å si det brutalt: Om jeg var i tvil om det var behov for regulering før, så har Ryde vist med all tydelighet at saken skriker etter en form for fornuftig regulering, sier han til RA.

Han kommer med følgende klarmelding til firmaet:

– De får se å pelle seg vekk. Dette er jo blitt helt Absurdistan.

Mer fra Dagsavisen