Nyheter

1.-5 klassinger får gratis svømming i Stavanger

Gladmelding til barneskoleelever og foreldre: Flertallspartiene i Stavanger vil gi gratis inngang til tre av Stavangers svømmehaller for elever fra 1.–5 klasse i skolene i Stavanger fra 1. september

Hundvåg svømmehall, her fra åpningen. Foto: Stein Roger Fossmo

Saken ble vedtatt i kommunalstyret for oppvekst onsdag kveld. 1. - 5. klasse får gratis adgang til svømmehallene på Hundvåg, i Kvernevik og til Hetlandshallen, og ordningen skal altså tre i kraft 1. september.

– Vi håper at vedtaket vil gjøre at småbarnsfamilier bruker svømmeanleggene langt hyppigere, og dermed vil også svømmeferdighetene øke hos barna, sier leder i utvalget, Sissel Knutsen Hegdal (H), til RA.

Forslaget ble lagt på bordet som et fellesforslag fra H, KrF, Sp, Venstre og Frp.

– Drifter anleggene uansett

Endringen trenger ikke koste kommunen for mye, mener Knutsen Hegdal.

– Stavanger kommune de tre svømmeanleggene uansett, så det vil være små merkostnader med å åpne for en slik gratis ordning for elever fra 1. - 5. klasse.  Vi håper også at ordningen kan legge til rette for at hele familien tar seg en tur i svømmehallen, og at dette kan føre til salg av billetter til resten av familien, sier hun.

Flertallspartiet utvidet også åpningstidene på Gamlingen i fjor sommer.

– For KrF er dette et spennende og gledelig tiltak, på linje med det vi gjorde på Gamlingen sist sommer, sier Anne Kristin Bruns (KrF).

– Gjør noe sammen

Hun legger vekt på at det både vil bidra til mer fysisk aktivitet for for barna, og at barn og foreldre gjør noe sammen.

– Det er klart at skal du gå ofte i svømmehallen blir det fort dyrt, og det er lettere for de av oss som har dårlig råd å gå i svømmehallen siden det nå blir gratis, men dette er ikke bare for de med dårligst råd, det er for alle, og det mener KrF er viktig, for å unngå stimatisering av enkeltgrupper, framholder Bruns.

Ordningen vil gjelde svømmehallene i de tre bydelene, og vil altså ikke omfatte Gamlingen og Stavanger svømmehall.

Her er detaljene i vedtaket:

1. Elever fra 1.–5. klasse ved skolene i Stavanger gis gratis adgang til svømmehallene i Kvernevik, Hundvåg og Hetlandshallen i de periodene hallene er åpen for publikumsbading. Alle barn under ti år må være sammen med en voksen som kan svømme, og denne gis også gratis adgang.

2. Øvrige regler ved svømmeanleggene (besøkslengde osv) overholdes på vanlig måte.

3. Ordningen trer i kraft fra 1. september 2019, og evalueres etter ett år. Det fremmes en sak til kommunalstyret for oppvekst om erfaringene med tiltaket.

4. Det sendes ut informasjon om tiltaket til alle barneskolene ved skolestart i august.

Flertallspartiene vil også se om Stavanger kommune skal utvide samarbeidet med skoler i Stavanger.

«Stavanger Svømmeklubb (SSK) har i dag et samarbeid med en rekke skoler der svømmeklubbens instruktører blir benyttet i svømmeundervisningen. I det videre arbeidet bes det sett nærmere på hvordan dette samarbeidet kan utvides til å omfatte samtlige barneskoler i Stavanger, ved at det inngås en langsiktig avtale mellom kommunen og SSK. Det bør ses på organisering av et bydelsmessig tilbud, slik at avtalen kan bli effektiv både for kommunen og SSK. Kostnader ved en slik avtale konkretiseres og vurderes i forbindelse med behandlingen av handlings og økonomiplan for 2020-2023», het det i et forslag som ble vedtatt oversendt til administrasjonen under møtet i onsdag kveld.

– Vi ønsker å utvidet samarbeidet med Stavanget svømmeklubb, ved å ta i bruk deres kompetanse og erfaring til å drive svømmeopplæring, sier Knutsen Hegdal.