Nyheter

Høyres helsepolitiske talsmann om feilleveransene: – En skandale

Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland (H) reagerer sterkt på feilene som er oppdaget i leveransene av ferdigdoserte tabletter til kommunene.

LES OGSÅ: Alvorlige feil oppdaget i apotekleveranser – flere kommuner kan være berørt (RA+)

–  Det er en skam og en skandale at ikke leverandøren gjør den ene jobben de er satt til å gjøre, nemlig å pakke de rette pillene i rett pose. Svikt i medisinlevering skal ikke forekomme. Her virker det som om leverandøren har tatt på seg et altfor stort ansvar ved å levere til 72 kommuner, sier Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland til RA.

Feil dosering

RA kan i dag melde at fastleger og og sykehjemsleger i Stavanger har oppdaget flere alvorlige feil i pakker med ferdigdoserte tabletter - såkalte multidoseruller -  til pleietrengende i kommunen. For eksempel er det funnet multidoseruller hvor daglig medisin kun var å finne i én av syv ukedoser, ifølge avviksmeldinger helsesjefen har fått fra leger i kommunen. «Andre medisiner manglet helt, eller hadde feil styrke», skriver helsesjefen i et orienteringsbrev som nylig ble sendt til fylkeslegen i Rogaland.

Det er Norsk Medisinaldepot (NMD) som leverer multidoseruller til kommunen.  NMD eier Vituskjeden og  er etter en anbudsrunde leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. I januar i år startet de første leveransene, men både i Stavanger kommune, Trondheim og kommune og Kristiansand kommune melder de om store oppstartsvansker med leverandøren.

Trolig kan flere kommuner være berørt.

– Logistikkmessig mareritt

– Kommunene bruker multidose for å øke pasientsikkerheten ved at man slipper å pakke dosetter manuelt med høy risiko for feil. Man frigjør også tid til sykepleierne slik at de har mulighet til å gjøre andre pasientrettede tiltak. Her mistenker jeg at begge deler svikter, sier Stensland, som selv er utdannet farmasøyt. For åtte år siden sluttet i jobben som regionssjef i Apotek 1. For ordens skyld: Apotek 1 sto for leveringen av multidoseruller til de aktuelle kommunene før NMD tok over kontrakten.

Han forventer nå at kommunene ordner opp.

– De har rett til å oppheve kontrakten dersom leverandøren ikke overholder avtalen. Samtidig kan det bli et logistikkmessig mareritt å gjøre det. Her er det mange tusen brukere av medisinene, sier han.

Beklager

NMD har tidligere uttalt til RA at de erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå.

– Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sier strategidirektør Miriam Skåland.

Hun understreker at alle feil har blitt rettet så snart de er oppdaget og beklager overfor de berørte multidosepasientene og kommunene.

Mer fra Dagsavisen