Nyheter

Tøff linje mot snart lovlig vare

Suget etter e-sigaretter med nikotin er så stort at mange ikke klarer å vente til de blir lovlige i Norge.

Helsedirektoratet har så langt avslått «i underkant av 10 søknader» om dispensasjon fra det eksisterende forbudet mot å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, får Dagsavisen opplyst.

Søknadene er avslått selv om det kan gis unntak fra forbudet «dersom det kan dokumenteres at det aktuelle produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn andre nikotin- og tobakksprodukter som allerede er på det norske markedet.»

– Der avslaget har blitt påklaget, har Helse- og omsorgsdepartementet opprettholdt avslaget, opplyser avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Les også: Antibiotikaresistens øker verden over. På dette sykehuset gjelder det 40 prosent. (+)

Stortingsvedtak i 2016

Det er også blitt slått ned på salg av e-sigaretter med nikotin.

– Helsedirektoratet har reagert mot firmaer, hovedsakelig på grunn av brudd på reklameforbudet på nett, forteller Linhave.

Dette er blitt håndtert ved hjelp av forhåndsvarsler om pålegg om retting og tvangsmulkt.

– Ofte vil firmaet rette seg etter et forhåndsvarsel, og vi har derfor ikke utskrevet tvangsmulkt i disse sakene, opplyser Linhave.

Hvor mange firmaer det er blitt reagert mot, har ikke Dagsavisen fått svar på.

Denne tøffe linja mot e-sigaretter med nikotin, opprettholdes til tross for at Stortinget allerede i desember 2016 vedtok å oppheve forbudet mot salg av dem. Årsaken til at det ennå ikke er blitt fulgt opp i praksis, er at EUs tobakksproduktdirektiv lar vente på seg.

– Prosessen med å innlemme tobakksdirektivet i EØS-avtalen er pågående, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til Dagsavisen.

– Det oppsto i fjor forsinkelser på EU-siden, men departementet ble før jul forsikret om at saken nå er prioritert hos dem. Det er imidlertid en del interne prosesser på EU-siden som vi ikke har påvirkning på. Når EØS-komiteen har vedtatt innlemmelsen, må saken godkjennes av Stortinget. Departementet forventer at det vil skje i løpet av 2019, heter det videre i denne eposten.

En av dem som venter utålmodig på et oppfølgende stortingsvedtak, er Philip Morris Norway, som er del av verdens største tobakksselskap.

– Hvorfor er dere så opptatt av dette direktivet?

– Philip Morris skal slutte å selge sigaretter, svarer Pia Prestmo, som er «manager external affairs» for selskapet, her i Norge.

Saken fortsetter under bildet. 

utålmodig: Pia Prestmo i Philip Morris. FOTO: PHILIP MORRIS

Pia Prestmo i Philip Morris. Foto: Philip Morris

Les også: Ingvild Kjerkol (Ap): – Bent Høie har ingen troverdighet når han sier han er bekymret for den norske helsemodellen (+)

– Lavere helserisiko

– Vi er i full gang med å ta steget over til produkter med lavere helserisiko enn sigaretter: e-sigaretter og oppvarmet tobakk (heat-not-burn). Begge kategoriene er røykfrie og basert på damp. Direktivet åpner for slike produkter, og dermed vil røykere kunne få tilgang på et bedre alternativ. Det ønsker vi velkommen, fortsetter Prestmo.

Ifølge Helsenorge.no «den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg», er e-sigaretter mindre skadelige enn tobakksrøyking, men ikke uten helserisiko. I den sammenheng påpekes følgende:

* Det er ingen kunnskap om langtidseffektene.

* Noen studier viser at luftveiene blir irriterte.

* I noen e-sigaretter er det funnet metaller og stoffer som kan være kreftfremkallende.

* E-sigaretter med nikotin vil ha de samme skadelige virkningene som nikotin fra tobakk og andre nikotinprodukter.

* Gravide og ammende bør unngå nikotin fordi det trekker sammen blodårene i morkaken og livmoren, slik at barnet får mindre oksygen og næring.

I motsatt retning påpeker Helsenorge.no følgende:

* I vanlige sigaretter er andre stoffer enn nikotin de farligste.

* Siden det ikke skjer forbrenning av tobakk i e-sigaretter, dannes ikke de samme skadelige stoffene som ved røyking av vanlige sigaretter.

* Det er sannsynlig at den enkelte røyker vil få redusert risiko for helseskader ved å bytte ut alle vanlige sigaretter med e-sigaretter.

Les også: Danskene vil doble prisen på røyk

– Sosiale forskjeller

– Hva blir de største endringene som følge av EUs direktiv?

– Et framtredende trekk ved sigarettrøyking er at det korrelerer med omtrent alle mål på sosial ulikhet, som blant annet yrke, etnisitet, sosial status og ikke minst utdanning. Det å la norske røykere få tilgang på mindre skadelige alternativer innebærer et folkehelsepotensial og bør være av interesse for alle som ønsker utjevning av sosiale forskjeller, svarer Prestmo.

– Statistikk fra SSB viser at andelen røykere har stabilisert seg på rundt 12 prosent. Det å ta i bruk skadereduksjon som et nytt redskap, kan føre til at veiene mot en røykfri framtid blir kortere, fortsetter representanten for tobakksselskapet.

Fakta om e-sigaretter: 

* I andre land har e-sigaretten blitt mottatt med langt åpnere armer enn hva som er tilfellet i Norge.

* I Storbritannia har helsemyndighetene laget informasjonsvideoer for fjernsyn og Youtube, som informerer om forskjellen i helserisikoen mellom sigarettrøyk og dampen fra e-sigaretter.

* Det er også laget brosjyrer for helsepersonell for å kunne informere røykende pasienter om mindre skadelige alternativer.

* Helsemyndighetene i New Zealand lanserte før jul en plan for hvordan man skal få røykere til å velge mindre skadelige produkter, ved å styrke tilgangen til slike produkter og informasjonen om dem.

Mer fra Dagsavisen