Nyheter

Trafikkskole gikk konkurs

Tirsdag gikk et firma som har drevet med trafikkopplæring konkurs.

Det var Røst Trafikkopplæring AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud. Der ble det opplyst at den samlede gjelden var på 60.000 kroner.

Røst Trafikkopplæring AS har holdt til i Stavanger og omsatte for litt over 1,2 millioner kroner i 2017.

Samme år fikk firmaet et negativt resultat før skatt på 100.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

Retten kom også til at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. mars.

LES OGSÅ: Treningssenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs