Nyheter

Vil bygge nytt teater omkring det gamle

Jan Aase vil bygge det nye teateret over og rundt det gamle teateret og Teaterhallen.

Jan Aase, sivilarkitekt og rektor på arkitektskolen Fiuni, sier til RA at han først begynte å tenke tanken i 2013.

– Basert på intensjonene til Museum Stavanger og Rogaland Teater laget vi en studie – eller det vil si at vi laget to studier. Den ene er langt inne i PC-en et sted og jeg klarer ikke å hente den fram. Den andre har jeg og dette er en plan som berømmer den eksisterende arkitekturen, sier Aase til RA og fortsetter.

– Etter at vi hadde laget fellesstudien kom vi til at begge institusjonene var interessert i på ha sin egen individuelle frihet. Samtidig med dette ble teateret veldig opptatt av tomten på Bekhus-kaien at det på en eller annen måte ble uaktuelt å bygge noe «Akropolishøyden», der teateret ligger i dag.

– Jeg syntes det var så rett å beholde teateret i Kannik. Etter dette brukte jeg det jeg hadde fra den tidligere studien til å lage et komplett skisse prosjekt, sier Aase og viser hva han har tenkt.

LES OGSÅ: Nytt teater innen 2025?

Glasset inn

Store deler av det gamle teateret og Teaterhallen er glasset inn og ligger som bygninger i bygget.

I forbindelse med prosessen har Aase diskutert med andre studenter og lærere på Fiuni.

– Hvordan har du tenkt at det skal være?

– Jeg har fjernet det store scenetårnet på dagens hovedscene og beholdt bakscene og sidescene i den gamle salen. I tillegg må det som i dag er administrasjon og verksted rives, noe jeg beklager, men det er det som må til, og erstattes av nye lokaler tilsvarende romprogrammet for det nye teateret, sier Aase.

LES OGSÅ: Ønsker nytt teater: – Huset er mildt sagt et interessant lappeteppe

 Som møbler i et stort rom

– Den nye scenen i hovedsalen (750 publikummere) får underscene og sidescener og administrasjonen skal være i den store «skiven» som svever over bygget. Så glasser vi det inn det som er foran teateret og Teaterhallen, slik at disse byggene blir som møbler i et stort og storslagent innglasset rom.

Ifølge Aase har han videre tenkt på at det i mesaninen, som svever fritt og høyt i vestibylen i bygget, skal være barer og restauranter.

– Det viktigste er at når vi kommer inn der så gjenkjenner vi miljøet som gir en stemning som ikke kan gjenskapes i ny arkitektur, sier Aase, som får støtte av arkitekt Hege Jupskås Wee.

LES OGSÅ: Ja til mer utredning om nytt teater

– Ta vare på plasseringen

Wee tok diplomoppgave på teateret.

– Det å ta vare på historiske plasseringer av viktige institusjoner er viktig. Fra teateret og museet ser en på Domkirken og motsatt og disse bygningene var på mange måter starten på det som i dag er byen, og det er bedre å ta vare på disse bygningene som er en del av byen i stedet for å starte helt på nytt en annen plass, sier Wee.

Ifølge Aase vil teateret bli brukt på samme måte som i dag etter hans forslag.

– Jeg har prøvd å ta hensyn til at alt skal fungere optimalt. Og sier en at en går for Kannik, så håper jeg at det blir en åpen konkurranse, sier Aase.

Nyeste fra Dagsavisen.no: