Nyheter

Her kan du kjøre gratis når bommene fjernes

Mandag blir det dyrere å kjøre bil for de fleste på Nord-Jæren, men noen som ikke skal kjøre langt kan spare mye penger når gamle bomringer forsvinner.

Bilde 1 av 9

Lokale forhold gjør at enkelte kan slippe å betale bompenger på strekninger de tidligere måtte betale, for eksempel de som bor inne i Forus-ringen. Bomstasjonen på Forusveien forsvinner. Grannessletta skal heller ikke ha bomstasjon lenger, på Nesbuveien forsvinner det en stasjon, og også på Bærheim og Soma skal gamle bominstallasjoner tas ned og fjernes.

– Den bompengestrukturen som har vært til nå har fulgt kommunegrensene. Fra mandag får vi en helt ny struktur med fem ringer rundt viktige reisemål på Nord-Jæren. Dette er områder der det allerede er eller vil bli godt utbygd alternativ transport, sier kommunikasjonsrådgiver Kjersti Sandvik Bernt i Bymiljøpakken til RA.

Stavanger lufthavn, Risavika, Sandnes sentrum, Stavanger sentrum og Forus er de fem ringene der det fra midnatt natt til mandag blir krevd inn bompenger, inkludert rushtidsavgift morgen og ettermiddag.

Ikke fysisk borte

– De gamle bomstasjonene fjernes ikke fysisk fra og med mandag, men innkrevingen fra dem stopper opp fra midnatt natt til mandag, sier Sandvik Bernt.

19 av de gamle stasjonene stenges ned uten å få nye bomstasjoner på nøyaktig samme sted, selv om bomstasjonene på Åsenvegen i Sola og i Gamlevegen i Sandnes, og innkrevingen på motorveien, får nye stasjoner bare et lite steinkast unna dagens stasjoner. På eksempelvis Nesbuveien, Grannessletta, i Hafrsfjord, Travbaneveien og Svanholmen forsvinner bomstasjonene uten å bli erstattet samme sted. På motorveien mellom Stavanger og Sandnes skal også den eksisterende bomstasjonen stenges ned, men den erstattes av bomstasjoner både sør og nord for avkjøringen til Ikea, og der er man like langt og vel så det.

Ut, ikke inn i Randaberg 
Bomstasjonene mellom Stavanger og Randaberg erstattes også med nye bommer på omtrent samme sted som dagens bommer står.

– Man betaler når man kjører fra Randaberg og inn i Stavanger, men ikke når man kjører fra Stavanger til Randaberg, sier Sandvik Bernt.

Staben som arbeider med Bymiljøpakken har hatt stor pågang av folk som lurer på hvordan endringene mandag slår ut.

– Vi har hatt veldig stor pågang, både telefoner og e-poster. Jeg vil sterkt oppfordre folk til å gå inn på Bymiljøpakkens nettsider, bymiljøpakken.no, og se hva endringene blir for den enkelte, sier Sandvik Bernt.

Her er listen slik Bymiljøpakken legger den fram: I (...) alle de gamle bomstasjonene stopper innkreving av bompenger 1. oktober. Det gjelder de gamle bomstasjonene som står her: Hafrsfjord, Grannes, Nesbuveien, Solasplitten, Åsenvegen, Forusbeen, Bærheim, Svanholmen, Travbaneveien, Motorveien, Forusveien, Gamleveien, Soma, Årsvoll, Sele, Øksnavad, Orstad, Bråstein og Kåsen. De gamle bomstasjonene på Tastatorget, Finnestadgeilen og Kvernevikveien blir også fjernet, men her er nye satt opp samme sted.  (NB: I Åsenvegen på Sola og på Gamleveien i Sandnes er det også montert opp nye bommaster i nærheten av de gamle som skal settes ut av drift, journ. anmerkning)

Stein Roger Fossmo

Stein Roger Fossmo

Journalist