Nyheter

Selvkjørende buss provoserer bilister

Den selvkjørende bussen på Forus kjører i bare 12 kilometer i timen. Det får bilister til å ta stygge forbikjøringer. Nå søker derfor Kolumbus om å øke farten.

Bip, bip, bip. En oransje lampe blinker og piper når den selvkjørende bussen til Kolumbus svinger inn til hovedholdeplassen sin ved Tvedtsenteret på næringsområdet Forus i Stavanger.

Den lille doningen ble i sommer det første selvkjørende kjøretøyet som noen gang er sluppet ut i norsk trafikk. Det skjedde  etter at regelverket åpnet opp for utprøving. Siden 12. juni har derfor bussen hver dag kjørt i en egen rute som strekker seg fra Tvedtsenteret og bussveien og langs Kanalsletta på Forus. Langs denne strekningen passerer den flere tusen arbeidsplasser.

Erfaringen hittil er at bussen takler de fleste utfordringer med myke trafikanter, syklister og bilister med glans. Men ikke alle takler bussen. Fordi den kjører i bare 12 kilometer i timen er det daglig bilister som tar stygge forbikjøringer.

– Den lave hastigheten gjør at en del bilister tenker at de kommer seg forbi bussen uten at det er farlig. Men fordi bussen er i en testperiode, er den programmert til å gå på laveste hastighet og har sensorer stilt inn på full sikkerhet. Dermed bråbremser bussen når biler legger seg tett inntil den, sier Jørgen Tengs-Pedersen i selskapet Forus PRT, som tester ut bussen på vegne av mobilitetsselskapet. Ifølge ham er den nåværende hastigheten satt basert på krav fra myndighetene.

Bilister tar farlige forbikjøringer for den selvbussen på Forus. Nå ønsker Kolumbus å øke farten. På bildet er bussoperatør  Olav Kongestøl og markedsfører i Forus PRT, Jørgen Tengs-Pedersen. 

selvkjørende buss

 En advarsel til bilistene er klistret opp på bakruten til den selvkjørende bussen på Forus.

LES OGSÅ: Selvkjørende buss ga mersmak (RA+)

Ingen farlige sitasjoner

Foreløpig har det ikke oppstått farlige situasjoner som følge av forbikjøringene, ifølge Odd H. Aksland, direktør i det fylkeskommunale mobilitetsselskapet Kolumbus.

Men han har forståelse for bilistenes frustrasjon. Kolumbus jobber derfor med en søknad til Vegdirektoratet om å øke hastigheten på bussen. 

– Vi ønsker å øke den fra 12 kilometer i timen til 20, sier Aksland til RA. Teknisk sett er bussen rustet til å kjøre i opp til 40 kilometer i timen, opplyser han.

LES OGSÅ: Kolumbus får godkjent Norges første rute for selvkjørende buss (RA+)

Ingen begrensninger

Ifølge Vegdirektoratet kan det bli aktuelt å sette opp tempoet. I dag setter nemlig ikke regelverket noen hastighetsbegrensninger for såkalte autonome kjøretøy. Men å åpne opp for økt fart krever mer enn at det teknisk sett er mulig å oppnå høyere hastigheter. Bussen må også ha tilstrekkelig sikkerhetsmargin for å stanse opp for objekter som kommer foran den i veibanen.

– Fordi bussen skal bremse ned og stoppe minst to meter foran et objekt, er det i dag sjeldent at selvkjørende busser kommer opp i toppfarten de er programmert til, Stein-Helge Mundal, sjefingeniør i Statens vegvesen i Vegdirektoratet, til RA.

Han har derfor bedt Kolumbus, som han nylig har vært i dialog med, om å innhente en ny risikovurdering fra bussprodusenten som viser hvordan det går an å få opp hastigheten, samtidig som sikkerhetsmarginen til objekter i veibanen ivaretas.

– Dersom vi får en ny risikovurdering vil vi vurdere å tillate økt hastighet på deler av strekningen hvor ting ikke kan komme foran kjøretøyet, sier Mundal.

Bilister tar farlige forbikjøringer for den selvbussen på Forus. Nå ønsker Kolumbus å øke farten. På bildet er bussoperatør  Olav Kongestøl og markedsfører i Forus PRT, Jørgen Tengs-Pedersen. 

selvkjørende buss

I prøvefasen av den selvkjørende bussen må alltid en operatør være med. På bildet er operatør Olav Kongestøl (f.v.) og markedsfører i Forus PRT, Jørgen Tengs-Pedersen.

LES OGSÅ: – Vi vil se tilbake på denne dagen og tenke at det var i dag det virkelig startet (RA+)

Ønsker flere busser

Prøveprosjektet på Forus skal fortsette fram til nyåret. Da skal Kolumbus se nærmere på hvordan de forlenger og videreutvikler prosjektet. Det kan også bli aktuelt å utvide tilbudet til flere andre Rogalands-kommuner.

– Vi føler vi er på rette vei med den selvkjørende bussen på Forus. Neste år håper vi det kan komme fra én til fem nye busser i Rogaland, sier direktør Odd H. Aksland i  Kolumbus.

Rogaland fylkeskommune og Kolumbus har nemlig fått 12,5 millioner kroner til pilottesting av autonome busser i rute gjennom samferdselsdepartementets konkurranse «Smartere transport i Norge».

I Gjesdal kommune er de i gang med prosjektet Fabulos (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) hvor Kolumbus er involvert, heter det på nettsiden til Kolumbus. Foreløpig er det ikke bestemt hvilke andre områder selvkjørende buss skal testes i. Klepp, Tysvær og Haugesund er imidlertid blant kommunene som det fylkeskommunale selskapet samarbeider med og hvor det tenkes høyt om autonome kjøretøy, ifølge Aksland.

– Foreløpig foreligger ingen konkrete planer i kommunene, men vi diskuterer hvilke kjøretøy som kan være anvendelige, sier han.

LES OGSÅ: Eksperter kritiske til miljødag (RA+)

Flere sitteplasser

Aksland opplyser at det på sikt kan bli aktuelt for selskapet å se på større kjøretøy med flere sitteplasser enn dagens buss på Forus. Sistnevnte har i dag kapasitet til tolv passasjerer, men i testfasen har de kun tillatelse til å ha seks passasjerer om bord.

Prosjektet på Forus startet i januar 2017, og er delt inn i flere fase. I første fase ble den selvkjørende bussen testet på et lukket område på Forus.

Fase to startet da lovverket ett år senere åpnet opp for utprøving av selvkjørende kjøretøy på offentlig vei i Norge, ifølge, Kolumbus.

Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT er samarbeidspartnere i prosjektet.

Tanken er at bussen skal være et supplement, ikke en konkurrent, til det ordinære busstilbudet. Totalt har Kolumbus hatt om lag 8000 passasjerer på bussen. Det inkluderer også testperioden på lukket bane. Rundt 600 passasjerer har siden juni testet bussen i ordinær trafikk.

Mer fra Dagsavisen