Nyheter

Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

Fikk utbetalt 147.741 kroner som han ikke hadde krav på.

###

En 46 år gammel mann fra Stavanger er nylig dømt for trygdebedrageri.

Dette ved at han sendte meldekort til NAV uten å opplyse at han befant seg i utlandet.

Bedrageriet fant sted i perioden fra slutten av august 2015 til 1. februar 2016.

46-åringen forklarte i retten at han i den aktuelle perioden mistet jobben og at han mottok dagpenger fra Nav.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

Ifølge 46-åringen førte dette til økonomiske problemer for familien som igjen førte til ufred mellom ham og ektefellen.

Dette førte igjen til at familien reiste til utlandet hvor de bodde hos slektninger i en lengre periode.

Ifølge 46-åringen bedret forholdet til ektefellen seg mens de bodde her.

Han forklarte også at han var kjent med at han ikke hadde rett på dagpenger ved utenlandsopphold av noe varighet, men for å finansiere oppholdet i utlandet opplyste han ikke om dette til Nav.

LES OGSÅ: – «Synsk» kvinne svindlet Nav

På denne måten fikk han utbetalt 147.741 kroner som han ikke hadde krav på.

46-åringen har inngått en nedbetalingsavtale med Nav og skylder nå 80.000 kroner av beløpet.

Han kom også med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for grovt trygdebedrageri og satte straffen til 36 dagers ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav