Nyheter

Vil likestille gatenavn

SV vil ha likestilte gatenavn i Nye Stavanger. Før Stavanger, Rennesøy og Finnøy blir smeltet sammen til én kommune i 2020 skal 19 gater gis nye navn for å unngå navnelikhet.

Jobben med å finne nye navn til gatene er avsluttet, med over 300 forslag fra ivrige innbyggere. Nå skal forslagene siles til de 19 beste navnene gjenstår.

Vil utjevne skjevheten

Eirik Faret Sakariassen (SV) ønsker at de nye gatene skal få kvinnenavn.

– Vi synes det er viktig at vi utjevner den skjevheten som har vært, og bruker anledningen til å hylle de damene som har vært viktige for Stavanger, sier han til RA og sikter til majoriteten av herrenavn på gateskilter i regionen.

– Det har vært vanlig på mange samfunnsarenaer at menn har hatt en særstilling, og prioritering av kvinner er helt naturlig nå. Kvinner er halve befolkningen, og veldig mange kvinner har vært viktige bidragsytere til byen og regionen. Derfor synes vi det er helt naturlig at de også framheves i gate- og bybildet.

– Ikke nødvendigvis bare kvinnenavn

Kari Raustein (H), leder for gatenavnutvalget, ser det annerledes.

– Tanken er sikkert god, men jeg er opptatt av at vi skal få gode og riktige navn på gatene, ikke nødvendigvis at det skal bare være kvinnenavn. Jeg har ikke lyst at vi skal binde oss til at det bare skal være kvinnenavn. Jeg er spent på de innspillene vi har fått, og jeg vil vurdere dem fritt.

Ifølge Raustein har gatenavnutvalget ikke diskutert prioriteringer, men at de har kriterier å se etter.

– Vi har vært opptatt av at det skal være en historie bak navnene, også er det jo en regel at de skal ha vært døde i minst fem år. Ellers er vi opptatt av de skal ha stedsrelevans, sier Raustein.

Forrige uke fikk bystyret i Bergen flertall for å prioritere kvinnenavn når framtidige gater skal få sine navn.