Nyheter

– Du kan føle kraften disse bildene har

Gabriele Schor har brukt 14 år på å samle feministisk kunst fra 70-tallet, for å gi de kvinnelige kunstnerne den plassen i historiebøkene hun mener de fortjener. Nå stilles de ut på Stavanger Kunstmuseum.

– Kvinnene og kunsten som er representert i denne utstillingen endret vår oppfattelse av hvordan kvinner blir presentert i kunsten. Tidligere var det alltid menn som malte eller tegnet kvinner, men på 70-tallet begynte å de å lage sin egen kunst og bruke sine egne kropper, sier Gabriele Schor, kvinnen bak utstillingen «Kvinne. 1970-tallets feministiske avantgarde», som åpnet på Stavanger Kunstmuseum i går.

Ifølge Store norske leksikon er avantgarde et begrep som brukes om «eksperimenterende kunstnere (…) som opponerer mot tradisjonen, både når det gjelder form og idéinnhold.»

– Mange kvinnelige kunstutstillinger får navn som «kvinnenes revolusjon» eller «den radikale kvinnen». Det er helt fint, men jeg har valgt å kalle det «feministisk avantgarde», fordi ordet «avantgarde» indikerer at det tilhører kunsthistorien. Tidligere har ikke denne kunsten vært en del av historien, og det synes jeg er urettferdig, legger Schor til. 

Dette er også avdelingsdirektør ved Stavanger Kunstmuseum, Hanne Beate Ueland, enig i.

– Dette er viktig kunst som det er viktig å løfte fram i lyset, så det var veldig naturlig for oss å si ja til dette, sier Ueland.

Samlingen vokser

Nå inneholder utstillingen rundt 200 ulike kunstverk fra kvinner over hele verden, men Schor forteller at nye verk hele tiden blir lagt til i samlingen. Felles for kunstverkene i utstillingen er at de alle er laget av kvinner på 70-tallet, og at de tok feministiske problemstillinger inn i kunsten, og skapte et alternativt bilde av kvinnen.

– Jeg har lett og funnet i løpet av 14 år, og kontaktet kunstnerne som har laget verkene. Jeg finner stadig nye kunstverk, så samlingen bare vokser. Jeg kunne valgt å samle kunstverk fra 80- og 90-tallet også, men det var på 70-tallet den store, feministiske kvinnebevegelsen startet i kunsten, sier Schor til RA.

– Det er også viktig å legge til at ingen andre har gjort det Gabriele gjør. Ingen har verdsatt denne kunsten på denne måten, skyter den amerikanske kunstneren Martha Wilson inn.

Fem ulike tema

Hun er en av nærmere 60 kvinnelige 70-tallskunstnere som er representert i den nye utstillingen. Hun startet sin kunstkarriere i 1972, og i denne utstillingen har hun en bildeserie som utforsker og utfordrer kvinners ulike roller; som gudinne, arbeidskvinne og lesbisk.

– Alle kvinnene som er representert i denne utstillingen bestemte seg for å ikke bry seg om tradisjonelle kunstformer som maling og skulpturering, men å heller ta i bruk de metodene og materialene vi hadde tilgjengelig for å uttrykke oss selv – inkludert oss selv. Fellesnevneren for alle var at vi utfordret rollene samfunnet hadde gitt oss, som husmor, kone og det å være mor, sier Wilson.

– Den nye formen for kunst vi så på 70-tallet – som fotografi, video og utøvende kunst, hadde lite eller ingen tradisjon knyttet til seg. Derfor kunne heller ingen si at «dette kan du ikke gjøre», fordi ingen hadde gjort det før. Dette var en stor utvikling for kvinnene i kunsten, legger hun til.

Utstillingen på Stavanger Kunstmuseum er delt inn i fem ulike tema i fem ulike rom, hvor det første temaet er å bryte ut av de endimensjonale rollene som mor, husmor og hustru. Det andre er rollespill og selviscenesettelse, det tredje er den vakre kroppen. Fjerde tema er kvinnelig seksualitet, og siste tema er «sperret inne – bryter ut».

– Jeg synes rommet som handler om å «bryte ut» er veldig spennende, sier Wilson til RA.

Umulig å ikke bli påvirket

Utstillingen åpner i dag, og vil stå på museet fram til midten av oktober. Avdelingsdirektør Ueland tror utstillingen vil være gripende selv for dem som ikke er interessert verken i kvinnebevegelse eller kunst.

– Du kan føle kraften disse bildene har, samtidig som du kan se humoren i det. Er du småbarnsmor i dag er det nok mye av dette du vil kjenne deg igjen i, sier Ueland.

– Kunsten i denne utstillingen er veldig variert; fra estetisk vakker kunst til provoserende og nesten skummel kunst, legger hun til.

– Det er ikke som å se på abstrakt kunst hvor du kan tolke alt som du vil – denne type kunst er veldig direkte, og det er umulig å ikke bli påvirket, legger Schor til.

Mer fra Dagsavisen