Nyheter

Frykter for rekrutteringen

Fagforening i Rogaland frykter førerløse busser skal gå utover rekrutteringen til yrket. Andre tror automatiseringen vil gi sjåførene mer jobb.

Siden januar i fjor har selvkjørende buss blitt testet ut på lukket bane på Forus i Stavanger. Bak pilotprosjektet står kollektivselskapet i Rogaland, Kolumbus i samarbeid med Forus PRT og Forus Næringspark. Første fase i pilotprosjektet er ferdig og neste fase er å teste på offentlig vei.

1. januar trådte nemlig «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy» i kraft. Den åpner for at det etter tillatelse kan gjøres unntak fra veitrafikklovens bestemmelser om fører i kjøretøyet.

Oppmerksomheten omkring de selvkjørende bussene bekymrer Rogaland Transportarbeiderforening. De frykter at den skaper et inntrykk av at bussjåfører blir overflødige, og at dette skal gå utover rekrutteringen til yrket.

– Det er ikke særlig fristende å bli yrkessjåfør dersom alt blir automatisert, sier leder Inge Vidar Lone i fagforbundet som representerer nesten 300 bussjåfører i Rogaland. Han peker på at rekrutteringen til yrket fra før er lav, og at en framtid med førerløse kjøretøy ikke gjør situasjonen bedre.

LES OGSÅ: Førerløs buss ga mersmak

Pilotprosjekt i Oslo

Også i Oslo uttrykker sjåførenes fagforbund og sjåførene selv bekymring for at den positive blesten rundt førerløse busser skal få konsekvenser for rekrutteringen. Der planlegger Ruter, som er kollektivselskapet for Oslo og Akershus, å ha et pilotprosjekt med selvkjørende busser i gang på slutten av året, skrev Fagbladet forrige uke.

– Hadde jeg vært 15 år i dag, så hadde kanskje ikke bussjåfør vært yrkesvalget, i hvert fall ikke om jeg hadde fått med meg signalene fra politikere og Ruter, sier Marit Sauge, som er bussjåfør og leder av bussklubben i Oslo sporveiers arbeiderforening, til Fagbladet.

LES OGSÅ: Førerløse busser kan snart slippes ut i trafikken

– Skritt i riktig retning

Daglig leder i Forus PRT, Linn Terese Lohne Marken, som er prosjektleder for uttesting av de selvkjørende bussene på Forus, mener sjåførene ikke har grunn til å se svart på framtiden.

– På lang sikt vil jo automatiseringen og elektrifiseringen berøre oss og ha en effekt på noen yrker, men jeg er helt klar på at prøveprosjektet vårt skal være med på å løfte kollektivbruken, sier hun til RA.

Marken framholder at tanken bak de selvkjørende bussene på Forus er at de skal være en tjeneste for å frakte passasjerer over kortere strekninger til hovedknutepunktene for buss og tog. På den måten skal de gjøre det enklere for folk å ta ordinært kollektivtilbud over de lengre strekkene.

– De førerløse bussene er først og fremst en konkurrent til privatbiler. Med de førerløse bussene har ikke folk lengre en unnskyldning for å ta bilen til butikken fordi det er dårlig vær eller fordi det er for langt til bussholdeplassen. Jeg mener dette prosjektet er et steg i riktig retning for å få færre biler på veien, sier Marken.

Ruter i Oslo har ennå ikke bestemt seg for om de vil teste ut minibusser, som de gjør i Stavanger og Kongsberg, eller om det blir større kjøretøy.

– Men vi håper et prosjekt med stor buss vil være mulig, sier markedssjef i Ruter, Vibeke Harlem, til Fagbladet.

Mer fra Dagsavisen