Nyheter

Omstridt imam taler i Hillevåg

Foredrag med imamen Said Rageah ble for halvannet år siden avlyst i Sverige etter at kontroversielle utsagn fra ham kom fram i lyset. I dag skal han tale i et muslimsk trossamfunn i Stavanger.

– En del av synspunktene han har blitt sitert på trekker i ekstrem retning, sier forsker og sosialantropolog Sindre Bangstad ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, til RA.

Forskeren er overrasket over at Islamsk Opplæringssenter i Stavanger har valgt å ta den islamske predikanten Said Rageah fra Canada inn i varmen.

Torsdag holder Rageah, som opprinnelig er fra Somalia, foredraget «Action that leads to paradise» og fredag holder han foredraget «Strengthening the belief» i lokalene til det største muslimske trossamfunnet i Rogaland. De mottok i fjor statstøtte for nesten 3000 medlemmer.

Men på nett finnes en rekke filmsnutter med kontroversielle uttalelser fra gjestepredikanten. For halvannet år siden hentet Sveriges Radio (SR) fram noen av dem. Det resulterte i at et planlagt foredrag i Rinkebyskolan i Stockholm ble avlyst.

Fra klippene ble Rageah blant annet sitert på at man skal kunne dømmes til døden for blasfemi. I et annet og lengre klipp, som er lagt ut på nettsiden The Islamic Far-Right in Britain, tifrib.com, sier han at kvinner skal kunne forlate hjemmet, bare om det er nødvendig.

Avlyste arrangementet

Det var den somaliske foreningen Röda Havet som inviterte forkynneren til familiedager ved Rinkebyskolan. Ved denne skolen går det nesten bare går barn med utenlandskfødte foreldre, skrev det svenske, statlige kringkastingsselskapet da de løftet fram saken i mai 2016.

Da SR konfronterte daværende rektor ved skolen, Carina Rennermalm, med opplysningene, uttalte hun at «denne type oppfatninger» ikke er forenlige med skolens verdigrunnlag. Like etter intervjuet kunne hun fortelle at arrangementet var avlyst.

Rageah skulle også holde foredrag i Umeä, hvor han var hyret inn av Somaliske foreningen. De avlyste dette foredraget selv, skrev SR.

Sindre Bangstad i KIFO har sett nærmere på uttalelsene til predikanten, og har følgende oppfordring til Islamsk Opplæringssenter.

– De bør i det minste vurdere om Rageahs uttalelser er i tråd med det syn og den islamfortolkning moskeen ønsker å formidle til sine medlemmer og til storsamfunnet for øvrig.

Forsvarer valget

RA har vært i kontakt med styreleder i Islamsk Opplæringssenter (IOS), Ahmed Hassan, som ikke ønsker å kommentere saken selv. I stedet henviser han til Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR) som IOS er medlem av, og sier at IOS stiller seg bak deres synspunkt på saken.

I MFR sier talsperson Summer Ejaz til RA at de gir sin fulle støtte til Islamsk Opplæringssenter i deres valg av taler.

– Det må være opp til hver enkelt moské hvem de ønsker å invitere og hva slags tema de tar opp. Så lenge vedkommende ikke sprer hatytringer eller kommer med oppfordringer som bryter med norsk lov, så må de kunne inviteres i ytringsfrihetens og religionsfrihetens navn, sier Ejaz.

Støtter likestilling

Han understreker at Muslimsk Fellesråd tar avstand fra Rageahs ytringer som bryter med norsk lov.

– Vi støtter også den norske likestillingen mellom kvinner og menn, samt kvinnens rett til aktiv deltakelse innen utdanning og arbeidsliv. Her i Norge kan kvinnen delta aktivt i samfunnet med verdighet og respekt, sier han.

Onsdag kveld mottok RA en tekstmelding fra administrasjonsleder i IOS, Fouad Billa, som kan fortelle at styret samme kveld har hatt et møte om Rageahs gjestebesøk.

– Konklusjonen er at Rageah besøker oss som planlagt, skriver han.

På spørsmål om Rageahs uttalelser er i tråd med moskeens syn, henviser han til svaret fra styreleder Ahmed Hassan.

Han skriver også at IOS ikke kan sette RA i kontakt med Rageah, men uten å utdype dette nærmere.

Sindre Bangstad i KIFO karakteriserer uttalelsene til Rageah som salafistisk orienterte. Det innebærer en bokstavtro forståelse av Koranen, hvor man har et ønske om å fremme den islamske stat, i dette tilfellet på ikkevoldelig vis.

Ifølge Bangstad er Rageah også tilknyttet Zakir Naiks Peace TV i Mumbai, India, som er en organisatorisk node for salafistisk orienterte predikanter, og som like siden starten i 2008 har vært både inspirasjonskilde og en hovedsamarbeidspartner for den konservative ungdomsorganisasjonen IslamNet i Norge.

Flere kontroversielle

Bangstad påpeker at det opp gjennom årene har vært mange tilfeller av kontroversielle predikanter, både muslimske og kristne, som har vært invitert til Norge.

– Mitt generelle inntrykk er vel at man i norske moskeer er blitt noe mer oppmerksomme på de problemstillinger dette reiser, blant annet som en følge av politiske signaler knyttet til statsstøtten – som i senere år i mye sterkere grad har blitt forstått som et redskap for integreringspolitikk, snarere enn et redskap i religionspolitikk, mener han.

Mer fra Dagsavisen