Nyheter

NHO-topp hardt ut mot AFP-ordningen

Stein Lier-Hansen, direktør i NHOs største forening Norsk Industri, mener avtalefestet pensjon (AFP) har blitt en for dyr ordning «for godt betalte menn».

– AFP ble innført for å hjelpe de såkalte sliterne til å klare å stå i jobb til de ble 67 år. I dag vet knapt noen hvem disse sliterne er, og ordningen er blitt alvorlig utvannet, sier Lier-Hansen til VG.

– I dag er det blitt en dyr ordning for godt betalte menn. De får et påslag på allerede gode pensjonsordninger, sier han.

Forrige uke slo LO og NHO fast i en rapport at den nye ordningen for AFP i privat sektor holder folk i jobb lenger, slik hensikten var. Rapporten antydet også at ordningen vil bli dyr og underfinansiert i framtiden.

Tre av fire mottakere av AFP i privat sektor i 2016 var menn.

LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, sier AFP fungerer.

– Å hevde at AFP er blitt en dyr ordning for godt betalte menn, er en urimelig kritikk av en ordning som har bidratt til å løfte pensjonsnivået til mange kvinner over den magiske grensen som gjør at de også kan førtidspensjonere seg om det har behov for det. Sånn sett har AFP en likestillende og inntektsutjevnende effekt, sier hun. (NTB)

Les også: Svein får 50.000 kroner mindre i pensjon hvert år fordi han valgte å jobbe til han ble 70