Nyheter

Svakere enn ventet fra Statoil

Statoil leverer et justert driftsresultat før skatt på 2,35 milliarder dollar for tredje kvartal, noe under det som var ventet på forhånd.

Resultatet er fremdeles fire ganger over det selskapet noterte seg etter samme periode i fjor.

Årsakene er høyere priser for både olje og gass – særlig gass, økt produksjon og mindre vedlikehold og bedre etterspørsel i markedet.

– Vi syns det er et solid resultat og slik vi hadde forventet. Vi har en god kontantstrøm, opprettholder gjeldsgraden og har fortsatt bra framdrift i effektiviseringen vår, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre, til NTB.

Økt produksjon

Årsakene til oppgangen er høyere priser for både olje og gass – særlig gass –, økt produksjon, mindre vedlikehold og bedre etterspørsel i markedet. Dessuten produserer selskapet mer nå enn da – opp fra 1805 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag i tredje kvartal 2016 til 2.045 millioner foe i år.

Det viser seg i at guidingen – antatt nivå – for investeringene i 2017 nå kan tas ned til 10 milliarder fra 11 milliarder dollar. Samtidig øker Statoil nivået for forventet produksjonsvekst for i år, fra 4–5 prosent ved årsskiftet via 5 prosent og nå: 6 prosent mer olje- og gassproduksjon i 2017 sammenlignet med 2016.

– Vi opprettholder imidlertid guidingen på 3 prosent produksjonsvekst fram mot 2020, sier Sætre.

Negativt på bunn

Selskapet bokfører en omsetning på 13,53 milliarder dollar, mot 12,09 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet er 1,1 milliarder dollar, men resultat etter skatt er på minus 480 millioner dollar. Ifølge E24 skyldes det blant annet at selskapet har tapt 856 millioner dollar knyttet til oljeproduksjon i Nord-Amerika, der produksjonen har vært lavere enn ventet.

Sætre er likevel godt fornøyd.

– Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle forretningssegmentene. Dette har styrket vår finansielle posisjon ytterligere, sier han.

Gjeld på stedet hvil

Produksjonsveksten sammenlignet med tredje kvartal i fjor er på 15 prosent, med en 11 prosent reduksjon i driftskostnader per fat. Gjeldsgraden ligger fremdeles på 27,8 prosent, samme som forrige kvartal, men ned fra 35 prosent som det var ved årsskiftet.

– Gjeldsgraden er god. Vi er under 28 prosent, mens oljeprisen fremdeles er rundt 50 dollar per fat. Vi er i rute med tanke på det vi la opp til og sa i februar. Kontantstrømmen dekker utgifter og skatter, sier Sætre.

Selskapet er nå inne i siste kvartal av toårsperioden med ordningen med utbytteaksjer, der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent i tredje kvartal.

– Vi har ingen planer om å fortsette ordningen når den perioden er over, sier Sætre.

Gode utsikter

Konsernsjefen ser lyst på tiden framover.

– Vi har fått produksjonsøkning, med mer kapasitet og flere felt, nå sist med Gina Krogh som åpnet tirsdag. Vi opprettholder en høy regularitet og effektivitet og får mye ut av det vi har allerede. Fremover vil vi også ha en høyere produksjonstillatelse på gass, noe som også vil kunne bidra til høyere produksjon, sier han.

Mer fra Dagsavisen