Nyheter

Truet ansatt i barnevernet

Da mannen fikk vite at det var fattet vedtak om at datteren skulle plasseres utenfor hjemmet, ble han svært sint.

###

Hendelsen fant sted på kontoret til en advokat den 15. juni i fjor.

Møtet gjaldt en pågående barnevernssak som handlet om 55-åringens yngste datter.

Til stede på møtet var to personer fra barnevernstjenesten og disse hadde også bedt om bistand fra politiet.

LES OGSÅ: Mor lurte datterens overgriper

Politipatruljen satt utenfor møterommet og verken 55-åringen eller advokaten visste at de befant seg der.

I møtet informerte saksbehandlerne fra barnevernet om at det var fattet akuttvedtak om plassering av 55-åringens datter utenfor hjemmet.

55-åringen forklarte i retten at ikke var klar over at barnevernet skulle delta på møtet hos advokaten.

Da han fikk vite at barnevernet skulle ta datteren fra ham, nektet han.

LES OGSÅ: – Jeg skal vise deg lidelse tusenvis av ganger. Jeg skal drepe og grisebanke deg og han.

Ifølge 55-åringen ble han ikke sint eller intens i språkbruken.

Han hevder også at han ikke kjenner seg igjen i de utsagnene som er tatt inn i tiltalebeslutningen og mener at saken er fabrikkert.

Skulle traumatisere

Ifølge tiltalen skal han ha sagt følgende til den ene saksbehandleren: «Du har traumatisert mine barn, nå skal jeg traumatisere deg», og « det er satt noen grenser for fine barn, du får ikke krysse de grensene, hvis du krysser de grensene så ...», og «jeg skal sette i gang alt for å ta deg. Bare vent og se.»

Advokaten som var på møtet forklarte i retten at han ikke fikk med seg hva 55-åringen og barnevernskonsulentene snakket om.

LES OGSÅ: Fant profilen til kona på datingside

Han hørte ingen trusler, og var opptatt med å roe ned situasjonen.

Han forklarte også at situasjonen ble svært anspent og at de ansatte i barnevernet reagerte på at 55-åringen tok opp helt vanlige ting fra en sekk og la dette på bordet, og at de oppfattet dette som en trusselsituasjon.

Veldig sint

Begge de ansatte i barnevernet forklarte at han kom med de truende utsagnene og at han snakket med høy stemme og avbrøt ofte.

En politiførstebetjent som kom inn i rommet etter at uttalelsene ble framsatt forklarte at stemningen var veldig anspent og 55-åringen veldig sint.

LES OGSÅ: – Slo mann slik at han døde

Retten kom til at den ikke var i tvil om at 55-åringen hadde sagt tingene gjengitt i tiltalebeslutningen.

Retten kom også til at den ikke skulle legge vekt på at advokaten ikke hadde hørt noen trusler.

«Han forklarte at ikke fikk med seg hva som ble sagt for han var opptatt med å roe ned situasjonen. Det er ikke holdepunkter for at de barnevernsansatte overreagerte, slik forklaringen til advokaten isolert sett kunne gi inntrykk av», heter det i dommen.

LES OGSÅ: – Truet med å tenne fyr på huset til NAV-ansatt

Retten la også til grunn at barnevernskonsulenten er vant med sterke reaksjoner fra foreldre som er berørt av vedtakene de treffer, og at de har en høy terskel for å gå til anmeldelse.

Politiadvokat Ann- Bjørg Ingebrigtsen la ned påstand om at 55-åringen ble dømt til fengsel i 15 dager.

Jæren tingrett kom til at dette var en passende straff.

LES OGSÅ: Svindlet Nav for andre gang