Nyheter

Krever minister-svar om legestudier til UiS

Torstein Tvedt Solberg (Ap) ber kunnskapsministeren om en avklaring rundt legestudier til Universitetet i Stavanger (UiS).

Stortingsrepresentanten utfordrer kunnskapsministeren rundt medisinutdanning på UiS.

Tvedt Solberg mener det ikke er noe tid å miste, og ønsker å ha svar på følgende:

– Vil statsråden igangsette en utredning for å få etablert et medisinstudium ved Universitetet i Stavanger?

LES OGSÅ:

Stortingets spørretime

Spørsmålet, som trolig blir besvart under Stortingets spørretime, begrunner Ap-politikeren med at det er bred enighet om å øke tilbudet av studieplasser til utdanningen av leger.

– Debatten før valget viste at det er bred politisk enighet om medisinerutdanning til UiS. Dette har vært og er en viktig sak for Ap og vi har ingen tid å miste. Dette er en prosess som vil ta noe tid, derfor er det svært viktig å komme i gang, sier Tvedt Solberg til RA.

LES OGSÅ:

– Forholdene ligger til rette

Ap-politikeren mener videre at forholdene ligger godt til rette for et medisinstudium ved UiS.

– Miljøet i Stavanger, med Stavanger Universitetssykehus, UiS og IRIS lokalisert på Ullandhaug, gir optimale forhold for å utvikle et medisinstudium, sier Tvedt Solberg.

Han trekker også fram arbeidet med HelseCampusUllandhaug.

– Dette skal være navet i en kompetanseklynge med mål om å bli landets fremste arena innen simuleringsbasert undervisning og trening, akuttmedisinsk- og forebyggende behandling, og helseteknologiske innovasjoner, sier han og

legger til:

– Første skritt er å utrede muligheten for å etablere medisinstudium ved UiS, og dette må komme i gang så raskt som mulig, sier Tvedt Solberg.

LES OGSÅ: – Ikke planer om medisinsk fakultet ved UiS

Pågående debatt

Debatten rundt en eventuell etablering av et medisinstudium ved Universitetet i Stavanger bygget seg opp inn mot stortingsvalget, og viste enighet blant alle partiene lokalt.

Legeforeningen har også vært på banen og bedt Kunnskapsdepartementet om å utrede en mulighet for å etablere medisinutdanningen i byen.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad (H), uttalte imidlertid at det ikke foreligger planer om å opprette et medisinsk fakultet ved UiS.

– Det ville vært svært kostnadskrevende, og det ville derfor være lite seriøst å kommentere et slikt forslag uten at det foreligger en skikkelig utredning, uttalte statssekretæren til RA før valget.

LES OGSÅ: – Ingen selvfølge med medisinutdanning til UiS

– Allerede utredet

Kåre Reiten (H), lege og leder i kommunalstyret for levekårs, uttalte seg også om saken overfor RA. Han uttrykte bekymring for motbøren fra Kunnskapsdepartementet, og pekte på at det er gjort utredninger allerede.

–  Det er gjort seriøse utredninger i regi av helseforetaket i forhold til masterstudium ved UiS. Rent kvalitets- og prismessig er det gjort utredninger av kompetente fagfolk. Det er ikke noe mer å utrede, sa Reiten, som oppfordret til dialog med Kunnskapsdepartementet for å sammenligne kostnadstall og diskutere prioritering.

– Det er viktig å få en politisk forståelse for at vi trenger å utdanne flere leger i Norge, mener Reiten.

Mer fra Dagsavisen