Nyheter

Mishandlet barna og tvang døtrene til å gå med hijab

En 43 år gammel mann har i en to års periode utsatt sine fire barn for grov mishandling.

Foto: Tore Bruland

Da 43-åringen møtte i retten erkjente han seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

43-åringen kom til Norge sammen med sine fire barn, to jenter og to gutter, som kvoteflyktning våren 2014.

I løpet av perioden fram til juni 2016 har familien vært bosatt to steder i Sør-Rogaland.

Etter at det hadde kommet flere anonyme bekymringsmeldinger sommeren 2015 tok barnevernet kontakt med 43-åringen.

LES OGSÅ: – Mishandlet samboeren til døde

Dette førte til at 43-åringen ønsket å bytte kommune for bosted, noe som også fant sted i mars 2016.

Kort tid etter flyttingen sluttet jentene å gå på skolen.

Da en flyktningkonsulent tok kontakt med 43-åringen, opplyste han da at han ønsket å bo i en større norsk by.

I april 2016 oppsto det en episode der han var på et Nav-kontor sammen med sine døtre.

LES OGSÅ: – Drepte hunden sin fordi den snakket med politiet

I den forbindelsen ble politiet tilkalt, og da tjenestepersonene skulle geleide familien ut, tok den datteren opp en salmiakkflaske til munnen. Politiet fikk slått denne ut av hendene hennes før hun får drukket av flasken.

Kort tid etter forlot 43-åringen Norge og dro til hjemlandet.

Fryktet tvangsekteskap

Det førte til at UD ble varslet, og det ble igangsatt et arbeid for å få dem tilbake til Norge, blant annet fordi en fryktet tvangsekteskap for den ene datteren. 5. august 2016 vendte 43-åringen tilbake til Norge sammen med de to barna.

43-åringen ble pågrepet av politiet på Gardermoen, og barna akuttplassert på en barnevernsinstitusjon.

LES OGSÅ: Filmet og voldtok bevisstløs ekssamboer

I etterkant har politiet foretatt tilrettelagte avhør av barna.

De tre eldste barna har i disse forklart at de har blitt utsatt for vold, mens den yngste sønnen har nektet for dette.

Ønsket ikke fengselsstraff

«For retten framstår det som klart at ingen av barna ønsker at faren skal få fengselsstraff. Videre framstår det som klart at barna er redde sin far», heter det i dommen fra Dalane tingrett.

Retten festet lit til de eldste barnas forklaringer, som retten mente var troverdige.

Retten kom også til at disse ønsket å nedtone volden og trakasseringen slik at den framsto mindre alvorlig enn hva den egentlig var.

LES OGSÅ: – Fant 100.000 nye overgrepsbilder hos dataekspert

Mishandlingen går på at han jevnlig har skreket mot barna, brukt skjellsord mot dem og kastet gjenstander mot dem.

Videre har 43-åringen jevnlig slått og sparket dem.

Han har også tvunget jentene sine til å gå med hijab og lange drakter.

På den ene jenta har han helt eller sølt kokende vann i fanget hennes slik at hun ble påført forbrenninger på innsiden av begge lår.

Grov vold og drasptrusler

43-åringen har også kastet en stol i ansiktet hennes, stukket en finger i øyet hennes og sagt at han skulle gjøre henne blind, «slik at ingen ville ha henne».

Familiefaren ble imidlertid frifunnet for å ha forsøkt å presse henne til å drikke av salmiakkflasken på Nav-kontoret.

Også de andre barna har blitt utsatt for en rekke tilfeller av grov vold og drapstrusler.

LES OGSÅ: Aggressiv mann (66) med banjo truet folk

Politiadvokat Erik. W. Rand la ned påstand om at 43-åringen ble dømt til fengsel i fire år.

Dalane tingrett valgte å fastsette straffen til fengsel i tre år og ni måneder.

Han ble også dømt til kontaktforbud mot barna i fem å, og må også betale dem mellom 100.000 og 140.000 kroner i oppreisningserstatning.

Politiadvokat Rand sier til RA at dommen ikke er rettskraftig, da 43-åringen har anket denne slik at saken skal opp i Gulating lagmannsrett til høsten.

– Når det gjelder straffen ser jeg at denne i hovedtrekk er i samsvar med påtalemyndighetens påstand. Denne har igjen grunnlag i at strafferammen er økt fra seks til 15 år i grove familievoldssaker, sier Rand til RA og fortsetter:

– Det er et bevisst valg fra lovgiver å markere alvoret i denne type lovbrudd.

LES OGSÅ: Visste ikke at hun var voldtatt før politiet tok kontakt