Nyheter

Firma i oljebransjen har gått konkurs

Torsdag gikk et firma i oljebransjen konkurs.

###

Det var firmaet Interlink Engineering Services Group AS i Sandnes som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Interlink Engineering Services Group AS har blant annet drevet med personell til olje- og gassbransjen.

LES OGSÅ: Kosmetikkfirma har gått konkurs

I 2015 omsatte Interlink Engineering Services Group AS for 4,2 millioner kroner.

Resultat før skatt samme år var et negativt beløp på 694.000 kroner.

LES OGSÅ: Kosmetikkfirma har gått konkurs

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på 575.000 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i inventar med en samlet anslått verdi på omkring 20.000 kroner. Virksomheten er igangværende.

Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Asylfirma har gått konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 6. juli i år.

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs