Nyheter

Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet

Helsetilsynet er kritisk til barnevernets håndteringer av bekymringsmeldinger. Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.

Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp, fikk det ikke. Bekymringen ble lagt i skuffen.»

– I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.

Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.

I 49 av de 57 barnevernstjenestene som ble undersøkt av fylkesmennene, ble det funnet svikt i betydningen lovbrudd og/eller forbedringsområder. I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: