Nyheter

Vil at Lervig skal lage egen mat

SV ønsker at Lervig sykehjem skal drifte sitt eget kjøkken. Eirik Faret Sakariassen (SV) foreslår også å servere sykehjemsmat under bystyremøtene, så politikerne bedre kan forstå hva som diskuteres.

– SV går for sykehjemskjøkkenet på Lervig, fordi vi mener det vil gi bedre kvalitet, og sikrer at vi unngår transportering av mat. Det er store kvaliteter i å lage maten samme sted som den skal spises, sier Faret Sakariassen til RA.

– Likevel vil du at det skal serveres mat fra Stavanger Byggdrift KF under bystyremøtene?

– Ja, det er fordi vi trenger at de andre politikerne ser hvordan sykehjemsmaten er. Det kan sørge for at de får bedre forståelse, og dermed innser betydningen av å få maten servert så nært seg selv som mulig.

Kortene tett

De andre gruppelederne holder kortene tett til brystet når det gjelder kjøkkendriften. KrF, Frp, SP og Høyre vil foreløpig ikke si noe mens prosessen pågår.

– Det viktigste er at kjøkkenet på Lervig, som Ap kjempet hardt for å få på plass på sykehjemmet, blir brukt. Vi er midt i diskusjonen om driftsmodell nå, sier Dag Mossige (Ap).

– Per i dag mener vi at intensjonen med å bygge eget kjøkken var en integrert modell, hvor kjøkkenet skal være underlagt styreren, sier Per A. Thorbjørnsen (V).

– Alt kan ikke alltid måles i kroner og øre, og vi mener at det eneste riktige er at kjøkkenet på Lervig skal være en del av den daglige driften. Dette er en viktig sak for oss, og at beboerne kan få kjenne den gode lukten av mat hver dag er verdt noen ekstra kroner, sier Karl W. Sandvig (Pp).

– Når vi har bygget et lokalt kjøkken skal det være mulighet for å lage lokal mat. Så jeg stiller meg bak et lokalt kjøkken, drevet av sykehjemmet. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv er det grenser for hvor mye det er tilrådelig å sentralisere, sier Torfinn Ingeborgrud (MDG).

Viktig debatt

Når det gjelder forslaget om sykehjemsmat under bystyremøtene, er politikerne delte. Høyre, MDG, Frp, Ap og KrF synes forslaget er godt, mens Venstre og SP har sine tvil.

– Vi har større utfordringer i denne kommunen enn hvor maten som serveres i bystyret kommer fra. Når det er sagt er sykehjemsmat en viktig debatt som ikke skal undervurderes, sier Thorbjørnsen.

– Vi kan godt prøve det, men vi kan ikke bli en monopolist. Kommunen kan ikke bli en helt lukket bedrift, sier Bjarne Kvadsheim (SP).

– Jeg synes det er et godt forslag, og jeg spiser Stokka-produsert mat i kommunens kantiner hver dag, sier Mossige.

Nyeste fra Dagsavisen.no: