Nyheter

Krav på én milliard etter Lunde-konkurser

Bobehandlingen av konkursene i firmaene til Johannes Lunde er endelig avsluttet. Behandlingen av konkursene har kostet 45 millioner kroner, og det er rettet krav mot boet på over én milliard kroner.

Bobehandlingen av konkursene i selskapene til Johannes Lunde har kostet 45 millioner kroner. Mesteparten av pengene har kommet fra boet som behandlet konkurser i 59 av Lundes selskaper. Johannes Lunde soner en dom på seks års fengsel. Foto: Roy Storvik

Det er advokat Fredrik Bie som har hatt hovedansvaret for bobehandlingen av konkursen i selskapene til Johannes Lunde.

I slutten av forrige uke leverte han den siste sluttinnberetningen inn til Stavanger tingrett.

Prislappen har kommet på 45 millioner kroner.

Det siste selskapet hvor bobehandlingen ble avsluttet var Lunde Gruppen AS, som har vært morselskap i Lunde-konsernet.

LES OGSÅ: Johannes Lunde dømt til fire års fengsel

– Ekstremt omfattende

Bie sier til RA at med dette er bobehandlingen i Lunde-selskapene avsluttet.

– Og det har vært et ekstremt omfattende arbeid. Det er mange som har lært mye av denne saken, inklusivt meg selv, sier Bie til RA.

Det har nesten gått seks år siden konkurskjennelsene ble avsagt løpende i løpet av 2011.

LES OGSÅ: Dømt til å betale 48 millioner

59 selskaper konkurs i Norge

Selskapsstrukturen i Lunde-systemet har bestått av 136 selskaper i konsern eller som deleide selskaper. Det er åpnet konkurs i 59 selskaper i Norge, ett i Sverige og ett i Danmark.

– I begynnelsen ble hele kontoret vårt belastet med konkursene. Etter hvert ble de det også nødvendig å få inn eksterne bomedhjelpere, blant annet i Bergen, Oslo, Haugesund og Kristiansand. Vi har også hatt to bomedhjelpere i Stavanger. Det har vært godt over 20 personer som har jobbet med disse konkursene, sier Bie.

Har kostet penger

Og den omfattende bobehandlingen har ført til betydelige kostnader. Salær til Bie og de andre bostyrerne på hans kontor, som i dag heter Hammervoll Pind, har fått en prislapp på 21.5 millioner kroner eks merverdiavgift.

Salær til eksterne bomedhjelpere og borevisor er på henholdsvis 6,5 millioner kroner og 16,7 millioner kroner eks merverdiavgift.

Til sammen blir kostnadene på 44.668.540 kroner. Ifølge Bie har mesteparten av kostnadene blitt dekket av boet.

Bie sier at det også er utbetalt såkalt dividende i forbindelse med konkursen på mellom 80 og 100 millioner kroner. I tillegg har kreditorer med pant som har stått seg fått utbetalt 277.705.755 kroner.

Sammenblanding

Den største kostnaden har vært bobehandlingen av Lunde Gruppen AS der det har gått litt over syv millioner kroner til bostyrer og 2,7 millioner kroner til borevisor.

I boinnberetningen til Lunde Gruppen AS skriver Bie at det er avdekket en omfattende sammenblanding av økonomien i selskapene i Lunde-systemet, noe som har gjort bobehandlingen særlig arbeidskrevende.

Enormt krav mot boet 

Når det gjelder Lunde Gruppen AS har det kommet inn anmeldte krav i boet på over en milliard kroner.

Det eksakte beløpet er 1.016.902.339 kroner.

854 millioner kroner er såkalte uprioriterte krav.

Bie skriver i boinnberetningen at kravene er ikke prøvd eller korrigert, og at en betydelig del av kravene er garantikausjonsforpliktelser overfor engasjementer i andre konsernselskap.

Dømt til fengsel

Johannes Lunde er blitt dømt til seks års fengsel for økonomisk kriminalitet i forbindelse med saken.

Morten A. Berg, Lundes nestkommanderende, ble dømt til fire års fengsel. Begge soner for tiden dommene ved Åna fengsel. Både Lunde og Berg ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.