Nyheter

Ønsker nytt teater: – Huset er mildt sagt et interessant lappeteppe

En ny konseptutredning anbefaler at det bygges nytt teaterhus med fire scener, noe både teatersjefen- og direktøren ønsker, selv om prislappen kan nærme seg halvannen milliard.

Med finansiering fra stat, fylke og kommune inngikk Rogaland Teater i fjor en avtale med PricewaterhouseCoopers (PwC) om gjennomføring av en konseptvalgutredning (KVU) i tråd med Finansdepartementets kvalitetssikringssystem.

Rapporten er nå ferdigstilt, og KVU-rapporten anbefaler at det bygges et nytt teaterhus med fire scener.

– Jeg tror det er den klokeste løsningen hvis vi skal tenke framover. Ikke bare for i morgen, men også om vi tenker 20, 40 eller 50 år fram i tid, sier teatersjef Arne Nøst til RA.

Det er nettopp å tenke framover som er hans hovedargument for å velge nybygg, framfor ombygging.

– Teater er komplisert, og det blir nok ikke mindre komplisert de neste årene heller. Hvis en først skal gå skrittet ut og tenke nytt, tror jeg absolutt et nytt bygg er å foretrekke, sier Nøst.

Et lappeteppe

Han nevner arbeidsforhold, luftkvalitet, manglende oppbevaringsmuligheter, et virvar av korridorer og ulike nivåer som de største utfordringene i dagens hus.

– Huset er mildt sagt et interessant lappeteppe. Vi er vel det storbyteateret i landet med dårligst forhold, sier Nøst.

Direktør for teateret, Ellen Math Henrichsen, er enig med Nøst i at et nytt bygg vil være å foretrekke.

– Hvis vi kun skal rehabilitere, så kommer mesteparten av det offentlige tilskuddet vi får hvert år, til å gå til vedlikehold i stedet for kunst, sier hun, og legger til at de som teater også har et samfunnsoppdrag å tenke på.

Samfunnsoppdrag

– Vårt mål, og vår jobb, er å levere god scenekunst til en så bred andel av befolkningen som mulig. I dagens hus har vi en del begrensninger, men i et nytt bygg hvor disse begrensningene ikke finnes, vil vi være i stand til å produsere mer teater, som igjen gjør at vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag med å gi befolkningen stort mangfold, sier Henrichsen, og forteller at et nytt bygg kan sikre teateret nesten dobbelt så mange produksjoner årlig, som i dagens hus.

Ifølge rapporten er forventet investeringskostnad for det anbefalte konseptet om lag 1500 millioner kroner.

– Det blir nok samfunnsmessig billigere med rehabilitering av det gamle, men det vil bety å bruke masse penger på å holde liv i et bygg hvor vi ikke får produsert det vi skal. Etter 150 år i et bygg hvor vi har måttet tilpasse oss veldig, synes jeg vi kan tillate oss å tenke nytt, sier Henrichsen.

– Det ville nok fort kostet oss 100 millioner kroner bare å komme oss opp på den tekniske standarden som kreves dersom vi blir her vi er, sier Nøst.

Ingenting bestemt

Selv om et nytt hus er ønskelig, er direktøren likevel klar på at ingenting foreløpig er bestemt.

– Nå har vi, sammen med PwC, gjort grovarbeidet. Videre skal rapporten kvalitetssikres før vi kan gå i gang med å søke om forprosjektmidler. Deretter vil det bli politiske runder og arkitektkonkurranser, sier hun.

Valg av plassering bestemmes først etter rapporten er kvalitetssikret og det er blitt tatt en beslutning på hvilket konsept som er ønskelig. I KVU-rapporten pekes det likevel på flere alternative lokaliseringer for dette konseptet, for eksempel ved Holmen, Jorenholmen eller på Bekhuskaien.

– For meg er det altfor tidlig å si noe om plassering. Men når det gjelder prosessen, så kan jeg si at hvis vi sammenligner med hvordan Konserthuset lå an, så ligger vi greit an. Dersom alt klaffer, er målet og drømmen å ha et nytt teaterhus klart til byjubileet i 2025, sier Henrichsen.

Ti måneder

Thomas Bendiksen er prosjektleder i Sceneskifte, som er teaterets framtidsprosjekt.

Han sier KVU-rapporten har blitt arbeidet med de siste ti månedene, for å sikre at de rette valgene gjøres.

– Vår intensjon har vært å være så grundig og ryddig som overhodet mulig, før rapporten skal kvalitetssikres. Mange konsept er vurdert for å sikre at vi senere tar de rette valgene, sier Bendiksen.

Han sier hele huset har vært aktive i utarbeidelsen av rapporten, med både interne høringer og innspill fra referansegruppen, som blant annet har representanter fra kommunen og fylkeskommunen.

– Vi har vært gjennom mange ombygginger her på teateret, og vi sitter med en bygningsmasse som er lite hensiktsmessig. Å starte med blanke ark kan derfor ha sine fordeler, sier Bendiksen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: