Nyheter

Flere partier vil prioritere Hinna-garderober

SV, Ap og Miljøpartiet De Grønne vil i motsetning til rådmannen prioritere renovering av de helseskadelige garderobene på Hinna.

Av Julie Renée Buene

– Jeg mener rådmannens utsettelse av prosjektet er feil. Det er liten tvil om at det må gjøres, og det burde vært gjort tidligere. Forholdene er uakseptable, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

I forrige uke ble det kjent at rådmannen ikke vil prioritere renovering av det nedslitte garderobeanlegget til Hinna FK i sitt budsjettforslag. Dette til tross for at forslaget om å oppgradere de 45 år gamle lokalene ble enstemmig vedtatt i kommunalstyret for kultur og idrett i august og formannskapet i september.

LES OGSÅ: Politikere: – Dette er uforsvarlig

Høyt prioritert

Saken har stått høyt på kommunens prioriteringliste siden 2014.

SV, Ap og MDG er kritiske til rådmannens beslutning, og enige om at prosjektet må prioriteres.

– Vi burde sette av mer midler til vedlikehold i stedet for å bygge nye anlegg, det må være en balanse der, sier Terje Rønnevik (AP).

Fraskrev seg ansvaret

I 2013 ble garderobeanlegget vurdert som helsefarlig og oppholde seg i etter befaring fra en yrkeshygieniker. Året etter bestemte kommunen seg for å legge ned anlegget. For å hindre nedleggelse, overtok Hinna FK driftsansvaret for lokalene etter avtale med kommunen.

– Det er uforsvarlig at kommunen sier at det ikke kan brukes, men at det kan brukes på eget ansvar. Garderobene  skal være kommunens ansvar, sier Rønnevik.

– De blir tvunget til å ta ansvaret. Jeg kan forstå at det kan være en redningsplanke i en akutt situasjon, men slik burde det ikke være, sier Torfinn Ingeborgrud (MDG).

LES OGSÅ: – Føler vi blir oversett og forbigått, gang etter gang

Satt av 13 millioner

– Vi får ofte kritikk for at opposisjonen spriker, men her er det enighet på tvers av pertiene, Ingeborgrud.

Alle de tre partinene har satt av 13 millioner i sine budsjettforslag til bygging av nye garderobelokaler for Hinna FK i 2017 og 2018, med mål om at bygget skal stå ferdig i løpet av 2018.

Frp har også tidligere uttalt  til RA at renoveringen vil bli en førsteprioritet i deres budsjettforslag.

Budsjettforslagene fra partiene er ikke ferdig utarbeidet, men SV har bestemt flere poster som kan kuttes i for å få til prosjektet.

– Vi vil blant annet redusere post til folkevalgte. I tillegg vil vi øke eiendomsskatten til fordel for dette prosjektet og flere andre prosjekter, sier Sakariassen.

Rådmannen har bevilget litt penger til prosjektet i 2020. SV, MDG og Ap mener det burde være klart lenge før.

– Helst tidlig i 2018, slik at klubben kan ha gode vilkår for å drive sin aktivitet, sier Sakariassen.

– At Hinna FK har tatt på seg ansvaret viser at de har strukket seg langt for å få det til å fungere. Jeg håper det blir en god sak for for de som har stått på, sier Ingeborgrud.

Nyeste fra Dagsavisen.no: