Nyheter

Frykter Stavanger kan ende som Oslo

Forskjellene mellom rik og fattig øker, og kun Oslo er verre enn Rogaland, ifølge en rapport utarbeidet av SV. Det mener Eirik Faret Sakariassen og Snorre Valen gir grunn til bekymring.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Ifølge en ny rapport fra SV, blant annet basert på tall fra SSB, kommer det fram at forskjellene mellom fattig og rik er stadig økende.

– Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet. De to henger sammen på en veldig negativ måte, sier nestleder i SV, Snorre Valen, til RA.

LES OGSÅ: Debatt: Livet i utenforskapet

– Ti prosent av unge under 25 år er arbeidsledige, og av dem som har jobb, er andelen midlertidige ansettelser økende, noe som gjør det vanskelig å få både bil- og huslån. Kombinert med høye boligpriser havner man fort på utsiden av boligboblen, sier Valen, og legger til at nordmenns gjeldsnivå er det tredje høyeste i Europa.

– Det er et politisk valg at det blir sånn. Stavanger er et varsku om hva som kan komme, dersom ikke politikere på kommunalt og nasjonalt nivå tar tak i situasjonene. Det er helt klart rom for å rope litt høyere fra lokalpolitikernes side, sier Valen.

I tillegg til det økonomiske aspektet ved økte forskjeller, legger også Valen vekt på det menneskelige ved det.

– Når de økonomiske forskjellene styrkes, fører det også til større sprik mellom mennesker og den sosiale mobiliteten svekkes. Det som kan skje er at den norske dugnadsånden forsvinner, sier Valen.

Rapporten er på 42 sider, og handler i all hovedsak om økonomiske og sosiale forskjeller. SV mener mange av problemene er knyttet til skatt, hvor det gis skatteletter til de som allerede har mest, mens det kuttes i stønadene til dem som har minst.

Forskjell i Stavanger

Ulikheten er ikke likt fordelt i Norge. Høyest ulikhet er det i Oslo, mens Rogaland kommer på andreplass, ifølge den nye rapporten.

– I Stavanger trenger vi flere næringer enn olje, og det er farlig at vi er så knyttet til den. Jeg vet at mange bare venter på at ting skal bli som før, men vi kan ikke tenke sånn, sier SV-politiker Eirik Faret Sakariassen til RA.

– Nå kommer det snart ny levekårsundersøkelse, og den forrige viste oss at de sosiale og økonomiske forskjellene øker mellom de ulike bydelene i Stavanger, sier Faret Sakariassen.

– Tidligere har for eksempel kommunale boliger og asylmottak blitt plassert i bydelene med lavest inntekt og høyest tetthet, men også bydelene med høy inntekt må ta sin del av ansvaret. Dersom vi ikke er bevisste på dette, frykter jeg at Stavanger etter hvert kan ende opp like delt som Oslo, sier Faret Sakariassen.

LES OGSÅ: – Boligkjøperne beveger seg ned fra gjerdet

Mer fra Dagsavisen