Nyheter

Hodne må betale 10.000 kroner i hijab-saken

Jæren tingrett har dømt Merete Hodne til å betale en bot på 10.000 kroner. Hodne sier via sin forsvarer at hun vil anke dommen.

– Min klient er ikke overrasket over rettens beslutning. Nå skal vi se nærmere på avgjørelsen de nærmeste dager. Hodne uttrykker dog at hun ikke kommer til å akseptere rettens resultat og at hun ønsker å påanke den, sier hennes forsvarer Linda Ellefsen Eide til NTB.

«Utrykk for religion»

Retten finner bevist at tiltalte bortviste fornærmede, Malika Bayan, fra frisørsalongen og dermed nektet henne frisørtjenester. Retten finner videre bevist at bortvisningen skjedde fordi Bayan bar hijab.

Jæren tingrett skriver: «Retten er ikke i tvil om at forholdet objektivt sett rammes av straffelovens § 186, første ledd bokstav b, som setter forbud mot diskriminering som nevnt på grunn av en persons religion. Etter rettens mening kan det ikke være tvil om at hijab er et uttrykk for religion, og en del av religionsutøvelsen for de kvinner som velger å bære plagget.»

Nektet

Bakgrunn for saken fant sted i Merete Hodnes frisørsalong, Comeback Hårdesign, på Bryne 4. oktober i fjor.
Omkring klokken 14.00 skal Malika Bayan ha kommet inn i frisørsalongen hennes og spurt hva det kostet å farge håret.
Bayan hadde på seg en hijab og i den forbindelse skal Hodne ha sagt at «kvinnen måtte komme seg ut, at hun måtte finne seg en annen plass og at hun ikke tok på sånne som henne eller lignende.»

LES OGSÅ: Nekter straffskyld.

Bayan anmeldte forholdet og politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen ga Hodne et forelegg på 8000 kroner med hjemmel i den nye straffelovens paragraf 186.

Oppkonstruert

Jæren skriver videre: «Tiltaltes forklaring om at hennes motviljemot bruk av hijab er politisk motivert ut fra en redsel for totalitære regimer og ikke handler om religion, er etter rettens mening oppkonstruert. Hennes uttalelser om at hun ikke har noen problemer med religionen islam står heller ikke til troende. Retten viser til at tiltalte over lang tid har vært engasjert i flere islamkritiske organisasjoner. Hun har i sin forklaring under hovedforhandlingen bekreftet at hun ofte og offentlig har snakket nedsettende om muslimer og islam.»
«Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte handlet forsettlig, nemlig at hun med viten og vilje diskriminerte Bayan ved å vise henne vekk fra salongen fordi Bayan var muslim.»
I tillegg til å betale 10.000 kroner i bot må Hodne betale 5000 kroner i saksomkostninger.