Hovedtillitsvalgt i NSF Stavanger, Kirsten Harstad, melder om en utfordrende arbeidshverdag for sykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleie. – Turnover er større i Stavanger enn i andre kommuner. Det er skremmende, sier hun og ber kommunen sette inn tiltak som gjør at sykepleiere ønsker å bli værende. Foto: Kjersti Riiber

Ledige sykepleiervakter dekkes opp av ufaglærte

Sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie blir ofte ikke erstattet ved sykdom og fravær. I stedet dekkes vaktene opp av helsefagarbeidere eller ufaglærte. – Det er uakseptabelt, sier hovedtillitsvalgt.

Tendensen bekreftes i en ny rapport fra Nova (Institutt for velferdsforskning), bestilt av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Ifølge en kartlegging blant NSFs tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien gjort i januar, settes det som oftest inn personell med lavere kompetanse når sykepleiere har lange fravær eller slutter.

LES OGSÅ: Hvorfor får vi ikke jobbe?

– Det er skremmende at vakter blir dekket opp av personell med manglende kompetanse. Det er uakseptabelt, sier hovedtillitsvalgt i NSF i Stavanger, Kirsten Harstad. 

I Stavanger kommune er det for tiden rundt 20 ledige sykepleierstillinger, men ettersom stillingshjemlene ofte endres, er det vanskelig å komme med et nøyaktig tall på ubesatte stillinger.

– Tallet er nok mye høyere enn dette. Vi ser at kommunen bryter arbeidsmiljøloven og at de må pålegge folk å ta ekstra vakter. Det fikk vi flere meldinger om under ferieavviklingen i sommer, sier Harstad til RA.

– Enormt press

I størsteparten av sitt yrkesaktive liv har hun jobbet i kommunehelsetjenesten. Hun har bakgrunn fra lederstillinger og hun har også vært helse- og sosialsjef. I 2011 valgte hun å gå tilbake til vervet som tillitsvalgt.

LES OGSÅ: Kortsiktige behov foran pasientsikkerhet

– Det er et enormt press på sykepleierne som jobber i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Samtidig er det viktig å få fram hvilken fantastisk flott arbeidsplass det er. Dilemmaet for mange sykepleiere er at de ønsker å jobbe i disse tjenestene, fordi de anser det som viktig og verdifullt. Men når arbeidspresset er så høyt at de ikke får utøvd det faglige, velges det bort, sier Harstad.

Hvordan beholde dem?

– Hva skal til for at sykepleiere skal velge å fortsette på sykehjem og i hjemmesykepleien?

LES OGSÅ: Feil om arbeidstid

– Vi må lytte til deres råd. De ønsker tilstrekkelig tid til å kunne utføre jobben sin, høyere lønn, at man ansetter og utvikler bedre ledere, flere kompetansehevende tiltak, mulighet for å ta videreutdanning og større fleksibilitet i forbindelse med vakter og turnuser, sier Harstad og legger til:

– Det kanskje viktigste punktet er at fag rekrutterer fag, sykepleiere rekrutterer sykepleiere.

Nylig startet rundt 450 ferske sykepleierstudenter ved UiS.

– Vi har en jobb å gjøre med å fortelle dem hvor spennende og utfordrende det er å jobbe i Stavanger kommune, sier Harstad. 

Jobber med rekruttering

– Blir sykepleiere i omsorgssektoren erstattet når de slutter?

– Hovedregelen er at når en sykepleier slutter, skal vedkommende erstattes med en ny sykepleier. Men det vil alltid være unntak. I enkelte tilfeller har vi kanskje behov for en omsorgsarbeider i stedet, sier levekårssjef i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.

Hun vedgår at det til tider er utfordrende å rekruttere sykepleiere til kommunalhelsetjenesten, men at bildet varierer veldig. Stavanger kommune har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe langsiktig med rekruttering av sykepleiere.

– Så er det også sånn i Stavanger, at hvis vi sammenligner med de ti største kommunene i landet, er kostnadene per sykehjemsseng litt over snittet. Det kan bety at vi har flere faglærte i arbeid, eller så har vi flere ansatte per seng, eller en kombinasjon, sier Fosse.

LES OGSÅ: Frykter tøffere turnusordninger