Lagerveien stenges for biltrafikk

Lagerveien på Forus stenges for biltrafikk i fire uker fra og med mandag 1. juli.

Stavanger kommune skal legge ny vannledning, så grunnet gravearbeid blir Lagerveien på Forus stengt for biltrafikk nær krysset ved Kontorveien. Det melder kommunen på sine nettsider. 

Arbeidet starter opp 1. juli og vil ha en varighet på omtrent fire uker.

Stavanger kommune ønsker å gjøre arbeidet i juli da det forventes mindre trafikk i dette tidsrommet, og arbeidet skal utføres av Plan- og anleggsavdelingen kommune.

Det vil bli skiltet omkjøring for all trafikk, bortsett fra buss i rute, via Fabrikkveien. Lageveien vil også holdes åpen for de som går og sykler.

Her ved Lagerveien vil anleggsarbeidet forekomme.
Foto: Stavanger kommune

Kommunen melder at det kan forekomme noe trafikk, støv og støy i anleggsperioden.

For mer informasjon kan man lese på Stavanger kommunes nettsider.