Rådmann Per Kristian Vareide bekrefter at administrasjonen som forhandler på vegne av ham, har gjort en verdivurdering av Viking stadion. På tirsdagens møte i kommunalutvalget fikk rådmannen mandat til å sluttføre forhandlingene med Viking. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

Har ikke startet forhandlingene om stadionpris

Politikerne i kommunalutvalget ga tirsdag rådmannen mandat til å sluttføre forhandlingene med Viking, men så langt har ikke partene forhandlet om pris. Selv om kommunen har gjennomført en verdivurdering.

Følg RA Sporten på Facebook!

Et eventuelt salg av Viking stadion har i lang tid vært lansert som en kortsiktig løsning på Vikings økonomiske problemer. Selv om saken dukket opp før sommeren, har partene så langt ikke diskutert pris.

– Jeg oppfatter forhandlingsklimaet som godt, og at vi er inne i en god dialog med kommunen. Så langt har det vært mye spørsmål og avklaringer fra vår side, slik at kommunen skal få en oversikt over vår situasjon. Det betyr at vi enda ikke har startet de reelle forhandlingene, opplyser Ole Rugland til RA.

Rugland er styreleder i Viking stadion AS, og leder prosessen fra Vikings side.

– For vår del er det ønskelig å komme til en avtale, og det er det vi jobber for. Men hvis vi ikke skulle få det er det likevel ikke automatisk at vi går konkurs som enkelte har spekulert i. Jeg liker ikke å spekulere, men vi har alternativer hvis avtalen ikke skulle gå i havn, sier Rugland.

KOMMENTAR: «Rekordtapet som bør få konsekvenser»

Ville åpne møtet for allmennhetens interesse

På tirsdagens møte i kommunalutvalget var et eventuelt kjøp av Viking stadion oppe som ett av temaene. Etter en lang diskusjon om hvorvidt møtet skulle være åpent eller lukket, ble det til slutt lukket.

– Vi som folkevalgte har en plikt til å vurdere om saker som dette skal helt eller delvis unntas offentligheten. Ap mener at hensynet til allmennhetens interesse veier tyngre enn unntaket som gjør at møtet bør lukkes. Det er kommunen som sitter med alle kortene her, i en forhandlig mot en svak part. Alt handler om hvilket tilbud vi skal gi, men jeg har forståelse for at motparten har informasjon de ikke ønsker å offentliggjøre, sa Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun før hun foreslo å utsette behandlingen av saken for å sladde saksdokumentene og ha møtet åpent neste tirsdag.

Det ville ingen av de andre partiene være med på, unntatt SV. De fulgte rådmannens innstilling på å lukke møtet, på grunn av forhandlingssituasjonen mellom de to partene.

– Når saker kommer til oss som politikere er det etter sluttført saksbehandling fra rådmannen. Denne saken er ikke sluttført, men er inne i en prosess hos rådmannen. Her er det åpnet opp for at vi kan gi rådmannen innspill på forhandlingstekniske ting som rådmannen ønsker var på før han presenterer saken. Derfor kan vi ikke åpne opp møtet og gi fra oss alle forhandlingskortene, kontret Venstres Per A. Thorbjørnsen.

LEDER: «Åpne dører for Viking stadion»

– I posisjon til å sluttføre avtalen

Det endte med at møtet ble lukket, men at et flertall av politikerne ønsket å gå videre med forhandlinger med Viking.

– Vi hadde behov for avklareringer i forhold til den informasjonen vi har tilgjengelig, og de avklaringene har vi nå fått. Rådmannen er i en posisjon til å sluttføre forhandlingene, forteller rådmann Per Kristian Vareide til RA.

Han sier at kommunen har gjort en verdivurdering av stadion, og gruppeleder John Peter Hernes i Høyre bekrefter at en eventuell kjøpssum ble diskutert på tirsdagens møte.

– Pris var blant temaene som ble diskutert, og vi har kommet frem til at det vil være mer gunstig for kommunen å fortsette forhandlingsprossesen enn å droppen den totalt, sier han.

LES OGSÅ: Åpner for kunstgressunntak på stadion

Vil hjelpe på andre måter

På fredag skal rådmann Vareide presentere et budsjett, og i det budsjettet vil ikke penger til kjøp av Viking stadion være inkludert. Det betyr at hvis det blir flertall for å kjøpe stadion, må det finnes penger i budsjettet som kan omprioriteres.

– Vi er fullt klar over at rådmannen kommer til å legge frem et budsjett som ikke innbyr til noe fest og moro, men nå skal vi først se om vi kan få til en avtale. Deretter er alle partiene og medlemmene i bystyret frie til å gjøre opp sin egen mening, hvis det blir aktuelt, sier Hernes.

Han var blant et flertall som ønsket å gå videre. Det ønsket ikke Ap og SV, som mener at det ikke er kommunens oppgave å redde Viking-økonomien.

– Vi er positivt innstilt på å hjelpe Viking, men ikke med et kjøp av stadion. Vi foreslår heller å senke eiendomsavgiften og vann og avløpsavgiften. I tillegg vil vi hjelpe til med midler for kunstgress på begge banene for så å kjøpe treningstid fra Viking, forteller SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.

LES OGSÅ: – Vil gjerne stå opp for Viking