Susanne Larssen jobber på smittevernkontoret i Stavanger, og håper mange kvinner benytter seg av vaksinasjonstilbudet. Foto: Tone Helene Oskarsen

Gratis vaksine som kan forhindre kreft

HPV-vaksinen Cervarix kan forebygge livmorhalskreft, og fra 1. november tilbys den gratis til kvinner født i 1991 eller senere.

Susanne Larssen er spesialsykepleier og rådgiver ved smittevernkontoret i Stavanger, og oppfordrer alle kvinner i målgruppen til å vaksinere seg.

– Vaksinen som nå tilbys kan forebygge og forhindre livmorhalskreft, sier Larssen.

70 prosent smittes

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes viruset HPV, som er et svært vanlig virus. Det smitter ved seksuell aktivitet, og det anslås at cirka 70 prosent av alle seksuelt aktive blir smittet en eller annen gang i løpet av livet. De fleste HPV-infeksjoner gir ingen symptomer og går over av seg selv, men cirka 10 prosent vil få en langvarig infeksjon, som kan føre til celleforandring, og igjen kan utvikle seg til livmorhalskreft. Fra 1. november tilbyr alle landets kommuner gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere som et forebyggende tiltak mot kreft.

Ansvar for egen kropp

I Stavanger er det mulig å oppsøke smittevernkontoret for en drop-in time hver ukedag fra 1. november fra 08.00 til 14.30. Larssen sier vaksinasjonen kun tar noen minutter, og at tilbudet er et lavterskeltilbud.

– Vaksinen settes i overarmen, og selve vaksinasjonen fort gjort, sier hun, og legger til at av hensyn til mulige allergiske reaksjoner, ønsker de å ha jentene sittende 20 minutter etter vaksinen er satt. 

– Når vaksinen er tatt, må jentene henvende seg til gjeldende helseinstitusjon i kommunen de befinner seg i etter én og fem måneder for de resterende dosene av vaksinen, sier Larssen til RA. 

Hun håper flest mulig kvinner benytter seg av vaksinasjonstilbudet, og legger samtidig til at vaksinen er et supplement til celleprøve, ikke et alternativ.

– Det ene utelukker ikke det andre, og kvinner bør ta i bruk begge tilbudene for å være så sikre som mulig, sier Larssen.

– I et samfunn hvor vi er så opptatte av helse og livsstil, bør vaksinen være en del av det. Dette handler om å ta ansvar for egen kropp, og å være føre var, sier Larssen. 

Gehør i departementet

I 2009 ble HPV-vaksinen innført i barnevaksinasjonsprogrammet, som et valgfritt tilbud til 12 år gamle jenter.

Britt Wolden, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), sier de lenge har jobbet for at også eldre jenter skal få tilbud om vaksinen gratis. 

– Vi fikk gehør i departementet, og i 2016 er det derfor bevilget penger til et midlertidig HPV-opphentningsprogram, sier Wolden til RA. 

– Grunnen til at vaksinetilbudet ikke gjelder kvinner født før 1991, er fordi HPV-viruset forekommer hyppigst blant unge, seksuelt aktive mennesker, og de har derfor aller mest nytte av den, sier Wolden. 

Selv om det kun er kvinner som får tilbud om vaksinen, blir også menn smittet av viruset. 

– På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har FHI gjort en utredning og utarbeidet en rapport hvor det foreslås at også gutter skal tilbys HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Rapporten ligger foreløpig til behandling hos departementet, men vi håper selvfølgelig det blir bevilget penger slik at HPV-vaksine kan tilbys til begge kjønn på sikt, sier Wolden.

Fantastisk

– Det er jo i utgangspunktet 12 år gamle jenter som får dette tilbudet. Derfor synes vi det er veldig gledelig at jenter født etter 1991 også får tilbud om denne vaksinen gratis. Sjansen for å få livmorhalskreft reduseres med 70 prosent etter vaksinen er tatt, sier Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen. 

Hun sier det er gledelig at det nå er en større gruppe som får tilbud om vaksinen, og ikke minst at den er gratis.

– Vårt eneste ankepunkt er at vi gjerne skulle sett at gutter og menn også får vaksinen. De burde fått samme tilbud, fordi de også kan være bærere av viruset, sier Gram til RA.

På tross av det synes hun tilbudet er veldig godt, og sier Kreftforeningen er fornøyde med å nå ut til flere. Hun sier Kreftforeningen ofte uttaler seg til Stortinget, og er glad for at Folkehelseinstituttet har nådd gjennom.

– Det er et fantastisk middel for å forebygge livmorhalskreft, sier hun, og legger samtidig til at det er viktig å ikke skape frykt i forbindelse med vaksineringen.

– I de aller fleste tilfeller er HPV-viruset ufarlig, men vi vet at det kan utvikle seg til livmorhalskreft. Vi ønsker selvfølgelig å unngå at den utviklingen skjer, avslutter Gram.