Peter Fusdahl (Styrbjørn), Christian Wedler (Frp), Siri Kalvig (UiS), ordfører Christine Sagen Helgø (H), Tore Gjedebo (Styrbjørn) og Geir Haug (Greater Stavanger). FOTO: PRIVAT

– Derfor må Fornybarfondet lokaliseres til Stavanger

Stavanger-delegasjon har vært i Oslo for å fortelle oljeministere hvorfor Fornybar-fondet bør legges til Stavanger.

Tre byer, Stavanger, Bergen og Trondheim kjemper for å få Fornybarfondet til sin by. Fredag la alle byene fram sine argumenter for hvorfor akkurat deres by skal bli valgt.  

Først ut var Stavanger, med ordfører Christine Sagen Helgø (H) i spissen, sammen med Tore Gjedebo og Peter Fusdahl fra Styrbjørn AS, Christian Wedler (Frp), Geir Haug fra Greater Stavanger og Siri Kalvig fra UiS. Stavanger-ordføreren sier det var en kompetent og godt forberedt gjeng som møtte olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) fredag.

– Det var viktig for oss å legge vekt på at vi har et aktivt forvaltningsfondmiljø i Stavanger, som raskt kan sette opp Fornybarfondet. Peter Fusdahl og Tore Gjedebo har et internasjonalt nettverk, hvor man kan få kontakt med de rette personene for å sørge for en best mulig start, forteller Sagen Helgø.

– Vi har gode vekstmiljøer tilknyttet UiS, som Validé. Universitetet er vant med et tett samarbeid med næringslivet, sier ordføreren, som også trekker fram Nordic Edge, som hun mener har potensialet til å bli like stort som ONS.

– Dette kan Stavanger

Peter Fusdahl og Tore Gjedebo i Styrbjørn sier Stavanger har alle muligheter for å lykkes som vertsby for Fornybarfondet.

– Vi har gjort dette før. Vi har både nasjonalt og internasjonalt nettverker, sier duoen overfor RA.

De poengterer at Stavanger har de siste 15 årene bygget opp landets største klynge innen aktive fond.

– Fond har Stavanger erfaring med fra før, som HitecVision og Energy Ventures. Vi har lokale gründere. Vi kan forvalte. Fornybarfondet i Stavanger kan være en aktør som kan hjelpe selskaper som gjør det bra og løfte dem ut internasjonalt, supplerer Gjedebo.

Fusdahl forteller at et Stavanger-team har siden januar 2016 arbeidet for å forberede og sikre at Stavanger er klare til å etablere og drifte Fornybar AS på en vellykket måte.

Link til Bill Gates 

– Arbeidet er i hovedsak gjort av Styrbjørn, spesialister innen etablering og eierskap av aktive fondsforvaltere, samt Korn Ferry, PwC og MVision, forteller Fusdahl.

Fusdahl og Gjedebos arbeid med å lokalisere Fornybarfondet til Stavanger har også vekket interesse hos Bill Gates og hans Breakthrough Energy Coalition, og alliansens fornybarfond, Breakthrough Energy Venture.

– Stavanger har et mer internasjonalt perspektiv enn de andre kandidatbyene, sier Gjedebo.

– Stavanger har identifisert og klargjort de ledende miljøene for støttetjenester, som juss, analyse, regnskap og revisjon – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fornybar AS vil ha et internasjonalt grensesnitt med investeringer og medinvestorer. Det er avgjørende at støttetjenestene blir integrert med organisasjonen i Fornybar AS for å redusere driftsrisikoen. Dette har miljøet i Stavanger forberedt, sier Fusdahl.

– Viktig å plante flagget

– Det å plante fornybarflagget i Europas energihovedstad har en enorm symbolverdi. I tillegg  en stor verdi  for til teknologien og næringslivet som finnes i regionen, sier Sagen Helgø.

– Stavanger har få statlige arbeidsplasser, tror du det vil bli lagt vekt på?

– Jeg synes det er et poeng. Både Bergen og Trondheim har flere statlige arbeidsplasser enn oss, men det er ikke vår tur bare fordi vi trenger arbeidsplasser. Grunnen til at Fornybarfondet skal komme til Stavanger er at vi har et fagmiljø som kan dette, svarer ordføreren.

Fondet i seg selv vil ikke skape veldig mange arbeidsplasser.

– Men det vil gi store ringvirkninger. Fondet vil gjøre en forskjell i forhold til Co2-utslippene på verdensbasis. Dette er et fond som vil bli lagt merke til, sier Sagen Helgø.