Rogfast-rotet

LEDER: Veidirektøren må komme på banen og avklare både hvem som er prosjektleder og hvordan framdriften for Rogfast blir, skriver Bjørn G. Sæbø.

De første spadestikkene er for lengst tatt og det er en stund siden de første dynamittsalvene gikk av i Rogfast-prosjektet. Likevel er vi der at anleggsarbeidet er satt på pause og den viktige Kvitsøy-kontrakten er avlyst. Den siste del av Rogfast-rotet slår likevel det meste, og får forsøket på å knytte nord og sør i Rogaland sammen til å ligne en skandale. Tidligere i uken rapporterte Aftenbladet at prosjektleder Gunnar Eiterjord har varslet ansatte i Vegvesenet at Rogfast skal skilles ut i et nytt prosjekt med en ny prosjektleder. LES OGSÅ: Vi legger fortsatt til grunn at prosjektet skal realiseres

Det er mulig at Eiterjords portefølje av veiprosjekter han er ansvarlig for er så stor at det er praktisk med en oppdeling, men det krever en forklaring hvis prosjektlederen plutselig skal tas av Rogfast. Etter å ha ledet Ryfast-prosjektet i mål er det åpenbart at Eiterjords kompetanse trengs til det enda mer gigantiske Rogfast-prosjektet. Her i fylket er det bygd opp en unik kompetanse innen undersjøisk tunnelbygging, og det vil være sløsing med hjernekraft hvis prosjektorganisasjonen som har fulgt fra Ryfast til Rogfast, forsvinner. For framdriftens del er det også uheldig om Gunnar Eiterjord – som etterfulgte Tor Geir Espedal – skal erstattes. LES OGSÅ: Rogfast tidligst ferdig i 2029

I Aftenbladets oppfølger fredag peker Kvitsøy-ordfører Stian Bjørsvik på det han mener er en gjensidig mistillit mellom Rogfast-organisasjonen og Vegdirektoratet. En del av bråket rundt prosjektet skyldes kostnadene – der tilbudet på Kvitsøy-kontrakten lå 1 milliard over anslaget på 3,5 milliarder kroner. Vegdirektoratets strategi for kontrakter har også virket forsinkende. Nå foreligger det en plan om kostnadskutt på opp mot 3 milliarder kroner, noe som forhåpentligvis betyr at arbeidet settes i gang. Dét er også viktig for å sørge for å holde anleggsbransjen i virksomhet. Først må veidirektøren komme på banen og avklare både hvem som er prosjektleder og hvordan framdriften for Rogfast blir. Alt annet vil være en skandale. LES OGSÅ: Rogalands nye fylkesordfører krever full gjennomgang av Rogfast