Rogalands Avis mener

Tomhendte Toppe

Det settes av ti milliarder kroner for å restaurere kirker. Norges eldste stående middelalderkirke kan bli avspist med tre millioner.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Domkirken er Stavangers store stolthet og byens grunnleggelse er knyttet til katedralen. Når Stavanger feirer 900-årsjubileum i 2025 markeres høytidelighetene med en nyrenovert katedral. Det går alltid an å være uenig i politiske prioriteringer, og selv om 364 millioner kroner er mye penger vil de fleste godta den kommunale pengebruken for å sette Domkirken i best mulig stand. Selv om Trondheim er kirkehovedstaden og Nidarosdomen har sin status gjennom å være Norges opprinnelige erkebiskopkirke, er det forstemmende å registrere at regjeringen i praksis oppfatter Stavanger domkirke som en hvilken som helst arbeidskirke.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er regjeringens ansvarlige for kirkebygninger – et ansvar som bør være takknemlig. Det er nemlig opprettet et kirkebevaringsfond som har ti milliarder kroner å restaurere kirker for de neste 20 til 30 årene. Fondet er opprettet etter at stat og kirke skilte lag, og der staten har overtatt kirkelige eiendeler mot å sikre istandsetting. I prinsippet skal fondet være selvfinansierende med en årlig ramme for kirkerestaurering på 500 millioner.

Stortingsvedtaket ble fattet i 2020, men fondet skal først begynne å virke fra 2024. Det trengs ikke fagbrev i katedralbygging for å skjønne at Domkirken ikke kan vente til 2024 når det er et sentralt, historisk poeng at restaureringen er unnagjort til byjubileet året etterpå. Dessverre føyer Kjersti Toppes lunkne holdning da hun tidligere denne uken var på befaring, seg inn i en fasttømret oppfatning om at det bare finnes én middelalderkatedral i Norge. Og det er den yngre kirken i Trondheim.

Statsråder og andre politikere med ansvar har det ikke med å love penger over bordet, ei heller på kirkegolvet. Det Toppe bør få et hint om er at Stavanger ikke må straffes fordi byens politikere har tatt ansvar og startet restaureringen før det er statlige penger å søke på. Sp-statsråden sier til RA at «det er ingenting i dette forslaget om at det skal kunne søkes midler med tilbakevirkende kraft». Nei, det er fullt forståelig at det ikke lar seg gjøre å søke om støtte for enhver kirke som har fått ny takrenne de siste tiårene, men her peker Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) på det innlysende. Vedtaket om kirkebevaringsfondet på Stortinget ble fattet i 2020, og Stavanger kommune har brukt store summer på restaureringen siden den tid. For veier, tunneler og andre store prosjekter er det vanlig at kommuner forskutterer før staten kommer med penger, slik at det ikke bør være noe prinsipielt i veien for at den statlige støtten til Domkirken bør være langt over dagens 1,1 prosent.

Barne- og familiedepartementet har ikke sluttbehandlet rammene for kirkebevaringsfondet, slik Kari Nessa Nordtun kan bruke en passende regjeringskonferanse til å forklare kollega Kjersti Toppe om Domkirkens nasjonale verdi og katedralens betydning for byen og nasjonen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener