Leder

Plan for urbanisering

LEDER: Det kan slås fast at fylkestinget har fattet et vedtak som er modig, bra for klimaet – og samtidig mektig upopulært blant flere ordførere, skriver Bjørn G. Sæbø.

Mye av utviklingen mellom Stavanger og Sandnes skal skje i nærheten av bussveien og dobbeltsporet. Foto: Statens vegvesen
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Mens andre byområder i Norge har bygget tett i over 100 år, drev Nord-Jæren på med klattvis utbygging for få folk på store områder. Slik byutvikling er det blitt mye biltrafikk og stadige krav om flere og bedre veier av, men heldigvis tas det kraftfulle regionale grep. Dobbeltspor og bussvei er infrastruktur som bidrar til at det kan bygges tettere, arbeidsplasser kan legges nærmere boligområder – og bilen trenger ikke å være det fremste transportredskapet for folk flest.

LES OGSÅ: Bussveien er i veien.

Fylkestingets vedtak om ny regionalplan sørger for at areal- og transportutviklingen i regionen – som etter Ryfast også omfatter Jørpeland – skjer etter klare rammer. Regionalplanen bygger videre på fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren fra årtusenskiftet, og den nye planen skal sørge for videre fortetting langs dobbeltsporet og bussveien, sterkere jordvern og bedre kvalitet i boligområdene. Det kan slås fast at fylkestinget har fattet et vedtak som er modig, bra for klimaet – og samtidig mektig upopulært blant flere ordførere. Ifølge Aftenbladet kommer det kraftige protester fra spesielt Sandnes, der ordfører Stanley Wirak (Ap) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) har ivret for utbygging av både Sviland og Hommersåk.

En overordnet plan som regionalplanen – med sentrale grep som tross alt har vært politikk i 20 år – vil nødvendigvis føre til at hver kommune ikke kan bygge der de lyster. Skal det være sammenheng mellom det som investeres i infrastruktur med penger fra staten og ikke minst bilistene, må det være en sammenheng mellom hvor det etableres kollektivtransport og hvor og hvordan det bygges. Det er sikkert provoserende for lokalpolitikerne at fylkespolitikerne overkjører dem, men det ligger i begrepet regionalplan at noen må ta et overordnet ansvar. Skal det være mulig å nå klimamål, nullvekst i privatbilisme og samtidig tas vare på matjord, må det satses mer på boliger og næring langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

LES OGSÅ: Slik blir bussveien på Hinna.

Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis